Inici » Àgora » Convocatòria any 2020 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Convocatòria any 2020 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Convocatòria any 2020 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball

S’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la convocatòria anticipada per a l’any 2020 per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, Resolució TSF/3498/2019, de 3 de desembre, amb la finalitat d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, SOC, subvencionarà contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya, d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, i la convocatòria en qüestió.

La quantia a subvencionar vindrà determinada pel mòdul econòmic previst a la base 8 de l’Ordre de Bases TSF/133/2018, de 30 de juliol, modificada per l’Ordre TSF/188/2018, de 22 de novembre, establint com a referència el salari mínim interprofessional vigent incloses les dues pagues extraordinàries d’acord amb l’article 6 de la convocatòria, que queda fixat en :

1.050 euros pel mòdul mensual,
34,52 euros pel mòdul diari.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de desembre de 2019 al 30 de setembre de 2020, inclòs, i el termini d’execució dels contractes es correspon a contractes subscrits des del 19 de desembre de 2019 fins el 30 de setembre de 2020.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, accedint a l’enllaç del Tràmit Foment de la Incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Per a més informació podeu consultar la web del SOC,  a  https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00003

Share This Post