Inici » Àgora » Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

Govern, sindicats i patronals han acordat recomanacions #Covid19 per empreses que han reprès l’activitat

Algunes de les recomanacions més destacables del document consensuat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya són les següents:

  • Les empreses i les persones treballadores han de complir les recomanacions de les autoritats sanitàries en tot moment per evitar el risc de contagi.
  • Cal que les empreses identifiquin els processos essencials i valorin quina és la presència mínima indispensable per a l’activitat normal de l’empresa. Es recomanen mesures de flexibilitat, teletreball, i altres mecanismes que moderin la presència física quan sigui possible.
  • Les empreses han de revisar els Plans de Contingència o bé Protocols de Seguretat i Salut Laboral, que han de ser consensuats amb els representants dels treballadors. En cas de no ser possible el consens es preveuen els mecanismes de participació i consulta als representants legals i als delegats de seguretat i salut laboral.
  • Les empreses han de poder garantir el distanciament social i, quan no sigui possible, han de garantir les mesures de prevenció adequades, sempre d’acord amb el que indiquin els serveis de prevenció i els comitès de seguretat i salut laboral. Només seran obligatoris els equips de protecció individuals quan així estigui prescrit.
  • Cal evitar aglomeracions a l’entrada i la sortida dels centres de treball. Es recomana flexibilitzar els sistemes d’entrada i sortida.
  • Es recomanen les mascaretes quirúrgiques i higièniques, perquè és també una recomanació de les autoritats sanitàries. No com un equip de protecció, sinó com una obligació ciutadana per evitar la propagació.
  • Es recomana extremar les precaucions en els espais comuns: neteja diària o a la fi de torns, ventilació, ús d’escales en comptes d’ascensors, garantir distàncies mínimes d’1,5 metres a passadissos i altres zones col·lectives.
  • Els serveis de prevenció de riscos laborals han de col·laborar en la valoració dels símptomes i la temperatura dels treballadors pels mitjans que considerin adients, quan sigui possible, abans de l’entrada al lloc de treball, per evitar que el virus entri als centres de treball.
  • Molt important prestar atenció a la mobilitat. Cal evitar aglomeracions a l’anada i tornada de la feina, utilitzar mitjans particulars qui en disposi, i estar atents a les freqüències de pas i a les advertències de les autoritats de transport, tot calculant un major temps per als desplaçaments.

El document també recorda el tancament dels centres educatius i centres de dia i que, en conseqüència, s’han d’establir mesures per tal que les persones treballadores puguin absentar-se de la feina davant la necessitat d’atendre la cura de persones al seu càrrec, sense veure afectades negativament en l’àmbit laboral. En aquest sentit, el conseller Chakir el Homrani ha expressat que “continuem reivindicant el permís retribuït per a cura de persones dependents que va anunciar el Govern de l’Estat i que encara no ha arribat, per tal de permetre la conciliació de les persones treballadores que ho necessiten sense que els seus ingressos es vegin afectats”.

El Consell de Relacions Laboral de Catalunya és l’òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les patronals Foment del Treball Nacional i Pimec, i els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya.

Documentació relacionada

En aquest enllaç trobareu el document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2”:

 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Share This Post