Inici » Àgora » El 2 de gener va entrar en vigor el nou Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i els seus 21 ITCs

El 2 de gener va entrar en vigor el nou Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i els seus 21 ITCs

El 2 de gener va entrar en vigor el nou Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i els seus 21 ITCs

Nou Reglament de seguretat per instal·lacions frigorífiques i els seus 21 ITCs

El passat dia 24 d’octubre va sortir publicat el Real Decret 552/2019 amb el nou Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques, amb les seves 21 instruccions tècniques complementàries.  

El nou reglament de seguretat estableix condicions que les instal·lacions frigorífiques han de complir per garantir la seguretat de les persones i béns, així com la protecció del medi ambient. L’aprovació d’aquest nou reglament atén la necessitat d’incorporar l’evolució de la tècnica i els avenços tecnològics dels últims anys.

Objectiu principal

Adaptar la reglamentació de seguretat per a instal·lacions frigorífiques a la nova classificació dels refrigerants a nivell europeu, creant per a això un nou grup (2L), entre L1 i L2, que permetrà utilitzar en aparells d’aire condicionat, refrigerants de baix potencial d’escalfament atmosfèric i poc inflamables.

Aquest Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries s’apliquen a les instal·lacions frigorífiques de nova construcció, així com a les ampliacions, modificacions i manteniment d’aquestes i de les ja existent.

Principal novetat

La creació d’una nova classificació, la A2L, per als refrigerants de baix potencial d’escalfament atmosfèric i de lleugera inflamabilitat, per als que s’eliminen requisits administratius com pot ser projecte, direcció d’obra i assegurança de responsabilitat civil de titular. D’aquesta manera es permet que aquestes instal·lacions de menor potència puguin ser realitzades per empreses instal·ladores no tan específiques com fins llavors.

Amb aquest nou reglament el Ministeri d’Indústria preveu un estalvi per als ciutadans de 800 milions d’euros a l’any, a causa de el gran nombre d’instal·lacions d’aire condicionat i refrigeració de baixa toxicitat i baixa inflamabilitat que es realitzen anualment.

Guia per l’aplicació

A causa de la complexitat tècnica de l’Reglament i les seves instruccions tècniques complementàries, el Ministeri d’Indústria ha d’elaborar i mantenir actualitzada una guia tècnica de caràcter no vinculant per a l’aplicació pràctica d’aquesta reglamentació amb la qual es podran solucionar les qüestions que sorgeixin durant la seva aplicació.

Contingut del reglament

El Reglament de Seguretat per a Instal·lacions Frigorífiques consta d’unes disposicions generals relatives al seu objecte, el seu àmbit d’aplicació, definició de refrigerants i fluids secundaris, classificació dels sistemes de refrigeració i classificació de seguretat segons el seu emplaçament i el seu risc. També, es dedica un capítol als professionals habilitats i empreses frigoristes, i un altre als títols i requisits de les instal·lacions frigorífiques.

Àmbit d’aplicació

El Reial Decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries s’aplicarà a les instal·lacions frigorífiques de nova construcció, així com a les ampliacions, modificacions i manteniment d’aquestes i de les ja existents.

Quedaran excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament:

  • Les instal·lacions frigorífiques corresponents a mitjans de transport aeri, marítim i terrestre, l’aplicació estarà sotmesa al que disposen les normes de seguretat internacionals i nacionals.
  • Sistemes secundaris utilitzats en instal·lacions de climatització per benestar tèrmic de les persones en edificis i habitatges, que estaran regulades pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).
  • Sistemes de refrigeració compactes, incloent sistemes de condicionament d’aire portàtils, frigorífics, congeladors domèstics, …)
  • L’exclusió de sistemes dels grups 2 i 3 no eximeix que la instal·lació en el seu conjunt estigui exempta d’aplicació d’aquest Reglament pel que fa a condicions de disseny, seguretat i comunicació a l’administració.

Entrada en vigor

Entrarà en vigor el 2 de gener de 2020, excepte per al cas de noves instal·lacions que utilitzin refrigerants A2L en què les prescripcions d’aquest Reial decret entraran en vigor el 25 d’octubre de el 2019.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

 

Share This Post