Inici » Àgora » Assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible

Assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible

Assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible

Les explotacions agrícoles han de disposar d’assessorament en fertilització per a redactar el seu pla de fertilització o per altres tasques que permetin justificar aplicacions diferents a les que estableix el Decret 153/2019.

La tasca d’assessorament la pot fer el propi titular de l’explotació si disposa de la titulació requerida (Annex 16.2 del Decret 153/2019), contractant el servei a una persona assessora acreditada o es pot fer a través de l’entitat a la que pertany l’explotació si aquesta disposa de personal tècnic assessor.

Atenent al Decret, el personal tècnic amb la titulació d’enginyeria agrònoma, així com, el màster en enginyeria agronòmica, pot fer assessorament en fertilització a les explotacions que ho requereixin.

Instrucció Tècnica sobre l’assessorament en fertilització

El Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària del DARP ha publicat un document on es desenvolupen i s’expliciten els criteris tècnics que es poden utilitzar en els diferents supòsits anomenats en el Decret:

>> Accés a la Instrucció Tècnica sobre assessorament en fertilització.

Les principals tasques de la persona que assessora en fertilització amb relació al Decret 153/2019 són:

  • Realitzar la planificació de la fertilització, amb el contingut mínim que s’estableix a l’annex 11 del Decret 153/2019.
  • Supervisar el mostreig de sòls quan s’apliqui l’apartat h) de l’article 18.2 i dels articles 29.2 i 29.3 del Decret 153/2019.
  • Realitzar un informe tècnic quan s’apliqui l’article 20.3 del Decret 153/2019.
  • Signar una declaració responsable de la supervisió del mostreig de sòls, que cal presentar al Departament d’Agricultura juntament amb el pla de gestió de les dejeccions ramaderes, quan s’apliqui l’apartat f) de l’article 54.1 o l’article 55.d.

Font: DARP.

Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes

A la web de la Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes del RuralCat, es troba tota la informació relacionada amb l’esmentada normativa. Entre altres, al punt d’assessorament hi trobaràs:

  • Fitxa tècnica núm 33. Assessorament en fertilització: casos en què cal disposar-ne. Accés aquí.
  • Tràmit per ser assessor/a. Accés aquí.

Font: RuralCat.

AJUTS PER A ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EN FERTILITZACIÓ SOSTENIBLE

A més, a fi de fomentar que les explotacions agràries puguin rebre un servei d’assessorament de qualitat d’acord amb la normativa i els criteris tècnics establerts, el DARP, mitjançant l’ordre ARP/139/2020, de 31 de juliol, ha considerat convenient establir uns ajuts amb l’objectiu de fomentar la prestació i el manteniment del servei d’assessorament i suport tècnic en fertilització sostenible, per part de persones assessores en fertilització.

> Ajuts al sector agrícola per a assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible.

El Col·legi, va col·laborar juntament amb el Col·legi d’Enginyers Tècnis Agrícoles i Forestals, amb el DARP en l’organització de la jornada tècnica en línia, en la que es va explicar en què consisteix aquest ajut, qui en pot ser beneficiari i perceptor, i com s’ha de fer la gestió del tràmit. A continuació trobareu les presentacions de la jornada:

Ponències

Preguntes freqüents

Pàgina web del DARP on hi ha les preguntes freqüentes en relació a l’assessorament en fertilització: Assessorament en fertilització.

Les han dividit en dos documents diferents, un enfocat a les preguntes sobre l’ajut i la seva tramitació i l’altre a aspectes més concrets del pla de fertilització i la tasca d’assessorament.

Share This Post