Inici » Àgora » Dossier Tècnic nº 123: “Grups operatius a Catalunya. Convocatòria 2018”

Dossier Tècnic nº 123: “Grups operatius a Catalunya. Convocatòria 2018”

Dossier Tècnic nº 123: “Grups operatius a Catalunya. Convocatòria 2018”

El Dossier Tècnic núm. 123: “Grups operatius a Catalunya. Convocatòria 2018” està dedicat als Grups Operatius desenvolupats en el marc del Pla estratègic de la PAC (PEPAC 2023-2027), i tenint en compte els Sistemes de Coneixement i Innovació Agrícoles, també coneguts com a AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System).

Els Grups Operatius esdevindran fonamentals per a la redacció i execució de projectes en el marc de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri). D’això tracta el primer article d’aquest dossier tècnic “Els grups operatius de L’AEI-Agri a Catalunya: període 2015-2023”.

Tot seguit, s’expliquen cada un dels projectes dels Grups Operatius del 2018, que es divideixen en projectes agrícolesforestals, relacionats amb la indústria agroalimentària i ramaders. De cada un, s’explica de què es tracta, i els resultats i conclusions obtinguts.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector i, entre d’altres, en aquest número hi participa el company Maria Josep de Ribot Porta.

Consulta els Dossiers Tècnics publicats aquí.

Font: DACC i RURALCAT

 

     

Share This Post