Inici » Àgora » Dossier Tècnic núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Dossier Tècnic núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Dossier Tècnic núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

Dossier Tècnic núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar”

El passat divendres 22 de març de 2019 coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua va sortir publicat a la pàgina web del Ruralcat un dossier tècnic el·laborat per alguns dels nostres col·legiats i col·legiades dedicat al bombament solar en regadiu com una alternativa sostenible per afrontar amb garanties la continuïtat de l’activitat agrària i de la producció d’aliments. A continuació podeu llegir el contingut de la publicació i el dossier tècnic.

En els darrers anys, l’energia solar fotovoltaica ha tingut un important desenvolupament i ha demostrat ser un sistema fiable i robust, també en el regadiu.

El Dossier Tècnic núm. 96: “Energia i regadiu. Bombament solar” explica el marc normatiu actual, els factors que condicionen la viabilitat de les instal·lacions i els principals elements que integren un sistema de bombament solar, a més d’oferir quatre exemples de casos d’èxit en instal·lacions.

El primer article explica que l’Oficina del Regant estudia com millorar la gestió de l’energia solar en el regadiu, que ha estat una de les línies més importants de treball de l’Oficina des de la seva creació. En total, s’han elaborat més de 40 estudis, amb un estalvi de la factura elèctrica de més del 23%, amb un valor anual de 370.000 euros més IVA.

Seguidament, a l’article “Contractació d’energia elèctrica” s’expliquen els aspectes normatius vigents en el moment de la seva redacció mentre que a “L’auditoria energètica en estacions de reg” s’analitza la utilitat de les auditories energètiques com a instruments per als responsables energètics del centre o establiment per definir quines inversions cal escometre en millores energètiques i els passos a seguir en una auditoria.

A la fitxa tècnica “El bombament solar en el regadiu” es detallen els principals elements d’un bombament solar i els factors que en condicionen la seva viabilitat .

Seguidament el Dossier exposa quatre casos d’èxit en instal·lacions de bombament solar. L’article “El cas de la Finca Prat de Boldú, disseny de bombament solar directe contra xarxa” es detalla la modernització del regadiu d’una parcel·la de sis hectàrees de la finca mitjançant la instal·lació d’un sistema de reg per degoteig amb aigua impulsada per un bombament solar.

En el cas de la Comunitat de Regants del Canal Algerri-Balaguer s’ha optat per la instal·lació d’una bomba de desplaçament positiu. Es tracta d’una solució innovadora, sotmesa a patent i que és en fase de proves. A la Comunitat de Regants de Bassanova la implantació de l’energia solar en un camp de regadiu en què la demanda i l’oferta coincideixen en el calendari és del tot rendible econòmicament, redueix la petjada ecològica de la instal·lació i independitza el cost del servei de les pujades del cost de l’energia. Els Regants de l’aqüífer al Baix Ter han adoptat un sistema que permet automatitzar el reg durant tota la temporada sense necessitat d’invertir en una nova captació que exploti l’aqüífer amb un estalvi d’un 37% d’aigua respecte d’altres camps propers.

En el cas de la Comunitat de Regants del Riu Rinet s’explica que l’objectiu del projecte és subministrar aigua a 69,53 hectàrees mitjançant un bombament solar i, per últim, a la Bassa del Segarra-Garrigues s’han instal·lat plaques fotovoltaiques flotants, un sistema sense precedents que servirà com a banc de proves de cara a plantejar futurs projectes amb plaques solars.

El monogràfic es tanca amb l’entrevista al cap de Transferència Tecnològica de l’Asociación para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera de Valladolid (AIMCRA), José M. Omaña, que explica la iniciativa del bombament solar en les seves explotacions com a sortida a la crisi provocada pel sobre cost energètic del reg.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els temes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament, l’IRTA i altres centres de recerca, les universitats i el sector productiu.

Font: Ruralcat

Share This Post