Inici » Àgora » Compliment de les condicions d’ubicació en projectes d’explotacions ramaderes

Compliment de les condicions d’ubicació en projectes d’explotacions ramaderes

Compliment de les condicions d’ubicació en projectes d’explotacions ramaderes

El Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix que les explotacions ramaderes han de respectar les distàncies mínimes establertes als diferents annexes per a cadascuna de les espècies respecte a les explotacions inscrites al registre d’explotacions ramaderes o que tinguin en tramitació un expedient de modificació o de nova instal·lació d’inscripció al registre. Així mateix, estableix distàncies a altres establiments que puguin representar un risc higienicosanitari.

A aquest respecte, i per tal de poder verificar correctament les distàncies existents a altres explotacions ramaderes o establiments de risc, cal que en la tramitació dels projectes de noves explotacions, ampliacions , canvis d’activitat i canvis d’orientació que elaboreu tingueu en compte el següent:

  1. Les distàncies establertes per la normativa vigent respecte a explotacions ramaderes i a altres establiments que puguin representar un risc higienicosanitari.
  2. Les distàncies a autopistes, autovies i ferrocarrils, i a la resta de vies quan pel trànsit puguin representar un risc higienicosanitari.
  3. L’existència d’altres expedients en tramitació a l’Ajuntament corresponent o a Ajuntament veïns, de noves explotacions o modificacions de les mateixes, o d’altres establiments de risc quan la normativa vigent fixi distàncies mínimes a l’explotació o l’establiment projectats.

Share This Post