Inici » Àgora » El Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb el DAAM per a la supervisió tècnica de projectes vinculats a ajuts.

El Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb el DAAM per a la supervisió tècnica de projectes vinculats a ajuts.

El Col·legi ha signat un conveni de col·laboració amb el DAAM per a la supervisió tècnica de projectes vinculats a ajuts.

El dilluns dia 18 de juny, el degà, Josep Maria Rofes, a participat a l’acte de signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya per a dur a terme una prova pilot per a la delegació de funcions de supervisió i comprovació documental i tècnica. Per part del COEAC ha signat el degà, mentre que per part del DAAM ho ha fet el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí.

Segons aquest conveni, el Col·legi donarà suport al DAAM en el control, la suprevisió i la comprovació documental i tècnica dels projectes i documents tècnics que siguin realitzats per enginyers agrònoms col·legiats i que hagin de ser presentats al DAAM als efectes de la tramitació de sol·licituds d’ajuts i d’altres accions administratives.

Aquest conveni és aplicable a la tramitació d’ajuts establerts per l’Administració de la Generalitat, mitjançant el DAAM, finançats amb fons propis o cofinançats amb fons estatals o comunitaris, destinats a inversions per a la millora de la transformació i comercialització agroalimentària; a la inscripció dels establiments industrials en el Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya; i a altres àmbits relacionats amb el DAAM, en la gestió dels quals sigui necessari presentar projecte tècnic o document tècnic signat per un tècnic competent o certificat final d’obra.

El dilluns dia 18 de juny, el degà, Josep Maria Rofes, a participat a l’acte de signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya per a dur a terme una prova pilot per a la delegació de funcions de supervisió i comprovació documental i tècnica. Per part del COEAC ha signat el degà, mentre que per part del DAAM ho ha fet el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí.

Segons aquest conveni, el Col·legi donarà suport al DAAM en el control, la suprevisió i la comprovació documental i tècnica dels projectes i documents tècnics que siguin realitzats per enginyers agrònoms col·legiats i que hagin de ser presentats al DAAM als efectes de la tramitació de sol·licituds d’ajuts i d’altres accions administratives.

Aquest conveni és aplicable a la tramitació d’ajuts establerts per l’Administració de la Generalitat, mitjançant el DAAM, finançats amb fons propis o cofinançats amb fons estatals o comunitaris, destinats a inversions per a la millora de la transformació i comercialització agroalimentària; a la inscripció dels establiments industrials en el Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya; i a altres àmbits relacionats amb el DAAM, en la gestió dels quals sigui necessari presentar projecte tècnic o document tècnic signat per un tècnic competent o certificat final d’obra.

Share This Post