Inici » Àgora » El DAAM convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació

El DAAM convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació

El DAAM convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2014, per l’ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer (DOGC Núm. 6579 – 11.3.2014)

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2014, per l’ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer (DOGC Núm. 6579 – 11.3.2014)

Per tant, en el context actual de transició entre l’actual període de programació de Desenvolupament Rural (2007-2013), on moltes de les línies pressupostades ja han estat gairebé executades, i el disseny del següent període (2014-2020), el DAAM aposta per continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes amb aquest ajuts, destinats a fomentar la professionalització del sector, així com els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient.

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2014 són les següents:

Procediment general:

•Instal·lació de joves agricultors
•Diversificació cap a activitats no agrícoles

Procediment abreujat:

•Pràctiques agroambientals
•Foment de la ramaderia ecològica
•Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya

Com a novetats més importants, destacar que la línia de primera instal·lació de joves agricultors es convoca limitada a certs casos i només per aquells casos on la no inclusió implicaria perdre el dret a instal·lar-se amb ajut.

Pel que fa a la línia de diversificació cap a activitats no agrícoles, el Departament continua apostant per obrir-la encara més generalitzant les activitats d’agroturisme a la resta d’allotjaments rurals sempre que es realitzin dins de l’àmbit de l’explotació i els beneficiaris compleixin els requisits de la convocatòria.

En relació a les mesures agroambientals, l’Ordre del CGE 2014 preveu convocar una pròrroga dels ajuts per a 2014. Aquesta pròrroga és voluntària, i s’hi poden acollir aquells beneficiaris que en la convocatòria 2013 van finalitzar o prorrogar satisfactòriament els compromisos de les respectives mesures.

Així, per a aquells beneficiaris que encara estiguin dins del període de compromís quinquennal se’ls permet la renovació i als que l’haguessin finalitzat i compleixin el requisit esmentat en el paràgraf anterior poden acollir-se novament als ajuts a través d’una pròrroga voluntària.

Les línies per a les quals es preveu la renovació de compromisos o la pròrroga voluntària són les següents:

•Producció integrada
•Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca
•Sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya
•Lluita contra l’erosió en mitjans fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge
•Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils
•Gestió de les zones humides incloses en el conveni RAMSAR, excepte la subactuació de retirada de la palla
•Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000
•Conservació i millora de races autòctones per a les races: ase català, cavall pirinenc català, vaca de l’Albera, vaca pallaresa, i ovella aranesa.

Igualment, també es preveu una pròrroga dels ajuts per al foment de la ramaderia ecològica.

En les mesures que es relacionen a continuació, totes elles definides com a nous reptes en la revisió mèdica de la Política Agrària Comuna (PAC), es preveu també la convocatòria per a nous sol·licitants, atès que encara existeix pressupost FEADER disponible que cal executar abans del tancament del PDR 2007-2013:

•Agricultura ecològica
•Millora i foment de prats o pastures naturals en zones de muntanya
•Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

Els ajuts que preveu aquesta ordre estan cofinançats pel DAAM i pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER).

Informació relacionada

Share This Post