Inici » Àgora » El DARP convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació per a l’any 2020

El DARP convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació per a l’any 2020

El DARP convoca els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació per a l’any 2020

L’ajut vol fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible

La convocatòria preveu un import d’ajut total de 64.885.964 euros, dels quals 36,99 milions d’euros els aporta el DARP

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) convoca avui els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per l’any 2020, tal com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les bases reguladores d’aquest ajuts es van publicar el passat 1 d’abril amb l’Ordre ARP/33/2020, de 27 de març.

L’import total d’ajuts previst per aquesta convocatòria és superior als 64,88 milions d’euros. D’aquest import,  el DARP destina gairebé 36,99 milions d’euros distribuïts en 25.000 milions d’euros per a l’anualitat 2020, 15,30  milions d’euros per a l’anualitat 2021, 18,24 milions d’euros per a l’anualitat 2022 i 3,42 milions d’euros per a l’anualitat 2023. També es preveu la possibilitat d’incorporació de fons estatals (MAPA) a la convocatòria.

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2020 són les següents:

Competitivitat:

 • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
 • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
 • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
 • Diversificació agrària.

Sostenibilitat:

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
 • Pràctiques agroambientals

Només renovació de compromisos i pròrroga voluntària de compromisos:

 • Gestió de zones humides
 • Gestió i recuperació de prats de dall (excepte l’actuació de ressembra voluntària i l’actuació de recuperació de pastures que no podran acollir-se a pròrroga) .
 • Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000.
 • Conservació de races autòctones

Només renovació de compromisos:

 • Gestió de la fertilització
 • Biodiversitat cultivada

Només pròrroga voluntària de compromisos:

 • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
 • Sistemes alternatius a la lluita química (excepte l’actuació de solarització que no podrà acollir-se a pròrroga)
 • Producció integrada

Agricultura ecològica: renovació i pròrroga voluntària de compromisos i oberta  exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l’ajut en la campanya anterior, i únicament per a  superfícies noves que tampoc hagin sol·licitat l’ajut en la campanya anterior.

Foment de la ramaderia ecològica: renovació i pròrroga voluntària de compromisos i oberta  exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l’ajut en la campanya anterior, i únicament per a  superfícies noves que tampoc hagin sol·licitat l’ajut en la campanya anterior.

Aquests ajuts s’emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), i tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Un any més, el DARP aposta per continuar recolzant les explotacions agràries catalanes amb els ajuts associats a CGE, destinats a fomentar el rejoveniment i la professionalització del sector, la competitivitat de les explotacions, les inversions dirigides a la mitigació del canvi climàtic i la diversificació d’activitats, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció al medi ambient.

En els ajuts a la competitivitat, continua essent una mesura prioritària la instal·lació de joves empresaris agraris. Aquest ajut, així com els tres que es dirigeixen a inversions (ajut a la millora de la competitivitat, a la mitigació del canvi climàtic i a la diversificació agrària), mantenen la filosofia de la convocatòria anterior, tot i que incorporen ajustaments en alguns requisits i criteris de prioritat.

A més a més, el DARP per reforçar la instal·lació de joves empresaris agraris posarà en marxa en breu una nova oficina virtual a RuralCat dedicada als joves que s’incorporen a l’activitat agrària i amb una atenció especial pels que no tenen experiència prèvia en el sector, així com un Observatori de joves per veure l’evolució dels perfils dels joves que s’han incorporat a l’activitat agrària des de l’any 2015.

Pel que fa als ajuts a la sostenibilitat, de les mesures agroambientals destacar la prorroga voluntària de compromisos als beneficiaris que havien finalitzat els 5 anys, en les mesures de zones humides, prats de dall, XN2000, races autòctones, apicultura, lluita química, i producció integrada. L’agricultura i ramaderia ecològica estan obertes exclusivament per a nous sol·licitants que no hagin demanat l’ajut en la campanya anterior, i únicament per a  superfícies noves que tampoc hagin sol·licitat l’ajut en la campanya anterior, i la resta d’ajuts es qualifiquen d’acció de renovació, per la qual cosa només s’hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos. Per l’ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques es manté, per darrer any, el règim transitori de les superfícies que deixen la qualificació de zones amb limitacions naturals significatives.

Font: RURALCAT

Share This Post