Inici » Àgora » Mesures excepcionals en matèria d’obres d’intervenció en edificis existents

Mesures excepcionals en matèria d’obres d’intervenció en edificis existents

Mesures excepcionals en matèria d’obres d’intervenció en edificis existents

Publicada l’ Ordre SND / 340/2020, de 12 d’abril, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

Mesures excepcionals en matèria d’obres d’intervenció en edificis existents

1. S’estableix la suspensió de tota mena d’obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què en l’immoble en el qual hagin executar es trobin persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra, i que, per la seva ubicació permanent o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l’activitat de execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

2. S’exceptuen d’aquesta suspensió les obres referides en l’apartat anterior en les que, per circumstàncies de sectorització de l’immoble, no es produeixi interferència alguna amb les persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

3. Així mateix, queden també exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents de instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.

Documentació relacionada

BOE núm. 102 de 12 abril: Ordre SND/340/2020

Share This Post