Inici » Àgora » El Govern flexibilitza els requisits exigits per al cobrament d’ajudes de la PAC en els sectors de fruites i hortalisses i del vi

El Govern flexibilitza els requisits exigits per al cobrament d’ajudes de la PAC en els sectors de fruites i hortalisses i del vi

El Govern flexibilitza els requisits exigits per al cobrament d’ajudes de la PAC en els sectors de fruites i hortalisses i del vi

PER A ADAPTAR LA NORMATIVA NACIONAL A LES EXCEPCIONALS CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE LA PANDÈMIA PRODUÏDA PER LA COVID-19

  • S’introdueixen modificacions en matèria de reconeixement i funcionament d’organitzacions de productors de fruites i hortalisses, així com de les seves ajudes a través de fons i programes operatius.
  • També es modifica la normativa nacional pel que fa a el règim d’autoritzacions de vinya i en matèria de el programa de suport a el sector vitivinícola espanyol.

El text es publica de manera urgent perquè les flexibilitats puguin aplicar com més aviat millor als beneficiaris d’aquests ajuts.

El Consell de Ministres va aprovar el 9 de juny 2020, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la modificació de 4 reials decrets reguladors de el sector de les fruites i hortalisses i del vi, per adaptar la normativa nacional a les excepcionals circumstàncies viscudes per aquests sectors derivades de la pandèmia produïda per la COVID-19.

Aquestes modificacions afecten el reial decret 532/2017, pel qual es regula el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses; a l’1179/2018, pel qual es regulen els fons i programes operatius d’aquestes mateixes organitzacions de productors; a l’1338/2018 pel qual es regula el potencial productiu vitícola, i a l’1363/2018 per a l’aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 a el sector vitivinícola espanyol (PASVE).

AJUDES A TRAVÉS D’ORGANITZACIONS DE PRODUCTORS

En el règim d’ajudes a el sector de fruites i hortalisses a través d’organitzacions de productors que duen a terme programes operatius, les modificacions més destacables són:

  • La flexibilització durant 2020 dels controls de reconeixement de les organitzacions de productors hortofructícoles i la introducció de la possibilitat de diferir determinades comunicacions d’informació.
  • La possibilitat de delegar en òrgans més dinàmics de cada organització de productors, la presa de decisions sobre els programes operatius permetent modificacions més àgils d’aquests i major flexibilitat a l’hora d’executar els programes operatius.

POTENCIAL PRODUCTIU VITÍCOLA

En el règim d’autoritzacions de vinya, les modificacions introduïdes evitaran que els viticultors i titulars d’autoritzacions de vinya vegin minvats els seus drets, després d’haver vist abocats a inevitables retards en els procediments d’autorització i haver-se enfrontat a dificultats per realitzar les tasques de l’cultiu de l’ vinya.

Amb aquesta modificació de la normativa de potencial productiu vitícola es retarden alguns terminis de procediment de concessió d’autoritzacions de noves plantacions.

Així, s’ajorna fins el 4 de maig de 2021 la vigència de les autoritzacions de nova plantació i replantació que vencen el 2020 i el venciment de les arrencades compromesos en autoritzacions de replantació anticipada que caduquen el 2020; s’amplia en una campanya més la vigència dels drets de replantació i les autoritzacions de conversions de drets que caduquen en la campanya 2019/2020; i es dóna la possibilitat a les comunitats autònomes de realitzar els controls sobre el terreny de les arrencades amb posterioritat a la notificació de la resolució d’arrencada.

PROGRAMA DE SUPORT A SECTOR VITIVINÍCOLA

Pel que fa a el Programa de Suport a l’Sector Vitivinícola Espanyol, els canvis establerts afecten les mesures de promoció en tercers països, reestructuració i reconversió de vinya i inversions. A més, resolen els problemes existents per a l’execució de les operacions i projectes en curs, que finalitzen en l’exercici financer 2020, i s’han vist paralitzats o afectats pel període d’alarma.

Mitjançant la inclusió de la força major, s’aporta més seguretat jurídica a les entitats gestores de les diferents mesures a l’hora de resoldre expedients, a més de facilitar l’accés a l’ajuda als beneficiaris, i la flexibilització de determinats procediments i terminis conseqüència de l’activitat paralitzada per l’estat d’alarma.

A més, el text legislatiu aprovat, inclou modificacions de tipus tècnic per contribuir a equilibrar l’oferta i la demanda d’alguns productes, així com adaptar determinades inversions dels programes operatius a l’evolució de el sector hortofructícola.

Les ajudes rebudes pel sector hortofructícola, en virtut dels textos modificats, superen els 250 milions d’euros anuals i els 210 milions d’euros a l’any en el cas de el Programa de Suport a l’Sector Vitivinícola.

Documentació relacionada

Font: MAPA

Share This Post