Inici » Àgora » Es crea el Banc de Llavors de la Generalitat de Catalunya

Es crea el Banc de Llavors de la Generalitat de Catalunya

Es crea el Banc de Llavors de la Generalitat de Catalunya

L’ objectiu és promoure la recuperació i la conservació de la biodiversitat cultivada i dels recursos fitogenètics, així com fomentar l’ús, la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya

El Govern ha aprovat el Decret de creació del Banc de Llavors de la Generalitat de Catalunya. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va posar en funcionament l’any 2015 un banc de llavors, on es conserva les llavors de les varietats locals catalanes.

En vista de l’experiència adquirida, es considera convenient que aquest Banc s’integri dins de l’estructura de l’esmentat Departament, atès que és aquest Departament qui té, en l’àmbit de les seves competències i a través dels seus òrgans, la funció de promoure la recuperació i la conservació de la biodiversitat cultivada i dels recursos fitogenètics, així com la de fomentar l’ús, la divulgació i la comercialització de les varietats locals de Catalunya i de totes aquelles que representin un interès especial o un patrimoni genètic.

El Departament, per tal d’identificar i recopilar la informació de les varietats que tenen un interès per ser conservades, va crear, l’any 2012, el Catàleg de varietats locals d’interès agrari, mitjançant el Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableix les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal, i es va crear el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.

El Banc de Llavors conserva les llavors de totes les varietats locals inscrites al Catàleg (d’aquelles espècies que es poden conservar via llavor) i d’altres mostres de llavors que es puguin cedir per part de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o per part de qualsevol ciutadà, a títol no onerós o gratuït. La conservació es duu a terme en condicions de congelació, de manera que es garanteix la preservació a llarg termini de les varietats locals catalanes, amb l’objectiu de conservar en bones condicions totes les llavors que es guarden al Banc.

Funcions

Les funcions del Banc de llavors són:

  • Rebre les llavors aportades amb les sol·licituds d’inscripció en el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de Catalunya
  • Rebre les llavors cedides per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a títol no onerós o gratuït, i comprovar la qualitat de les llavors.
  • Preparar les llavors per a la seva conservació.
  • Emmagatzemar les col·leccions base de llavors del Banc.
  • Impulsar la col·laboració amb altres bancs de germoplasma, així com amb entitats públiques i privades que treballin en l’àmbit de la conservació de llavors a Catalunya, amb  la finalitat exclusiva de garantir la regeneració del material del Banc de Llavors.
  • El Banc està ubicat físicament a Lleida, a les instal·lacions del Laboratori de Llavors, i la seva gestió correspon al Servei d’Ordenació Agrícola del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Font: Generalitat de Girona 

Documentació relacionada

Més informació

Share This Post