Inici » Àgora » Consulta pública: Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya

Consulta pública: Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya

Consulta pública: Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya

El Departament de la Presidència està tramitant l’Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l’amiant de Catalunya.

L’article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern estableix que el departament encarregat de l’elaboració d’un avantprojecte de llei el pot sotmetre a informació pública o a audiència de les entitats que tinguin encomanada per llei la defensa d’interessos que es podrien veure afectats per l’entrada en vigor de la Llei. El termini d’informació o d’audiència no pot ésser inferior a quinze dies.

El Departament de la Presidència considera que els vostres drets o interessos poden veure’s directament afectats per l’objecte de la norma, per la qual cosa, i en compliment de l’article 36.4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, abans esmentat us comuniquem que disposeu fins el 25 de gener 2024 per formular les vostres observacions, suggeriments o alꞏlegacions, si escau, a través del COEAC.

La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats per poder regular, amb caràcter general i de forma uniforme en tot el territori, l’erradicació de l’amiant per tal de salvaguardar la salut de la població pel que fa a l’exposició a aquest material.

Teniu més informació sobre l’erradicació de l’amiant a la pàgina amiant.cat (Enllaç extern).

Objectiu de la consulta

Conèixer propostes per:

  • Salvaguardar la salut de la població pel que fa a l’exposició a l’amiant.
  • Garantir la seguretat dels treballadors i treballadores.
  • Retirar de forma segura els materials que contenen amiant (MCA) presents a Catalunya.
  • Garantir als diversos agents implicats i a la població en general un coneixement adequat sobre les característiques de l’amiant i els seus efectes sobre la salut.

Accès a la documentació

A aquest efecte, podeu examinar el text de l’avantprojecte i la documentació complementària a la pàgina web del Departament de la Presidència i també, presencialment, al C/ Sant Honorat, núm. 1-3, 08002- Barcelona, en horari de 9 a 14 hores.

Presentació al·legacions

Podeu presentar les vostres al·legacions a través del COEAC, enviant correu electrònic a: agronoms@agronoms.cat, abans del 25 de gener de 2024.

Documentació relacionada

Més informació

Participa.cat   (Consulta pública prèvia a l’elaboració de la Llei d’erradicació de l’amiant

Share This Post