Inici » Àgora » En funcionament la plataforma GPS pel control del transport de les dejeccions ramaderes

En funcionament la plataforma GPS pel control del transport de les dejeccions ramaderes

En funcionament la plataforma GPS pel control del transport de les dejeccions ramaderes

El dia 19 de març de 2018 va entrar en vigor l’obligatorietat de registrar amb GPS i a temps real l’aplicació de les dejeccions ramaderes a més de 10 km del seu punt d’origen.

Aquesta nova tecnologia permetrà una millor gestió des del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic de les dejeccions.

El Departament d’Agricultura ha posat en marxa una plataforma on els ramaders hauran de presentar en temps real dades sobre la traçabilitat d’aplicacions i transports de dejeccions a llarga distància. S’hauran de donar dades sobre l’origen, el destí i les característiques de les dejeccions, dades que, d’altra banda, actualment ja és obligatori anotar. A partir d’avui, 19 de març, i d’acord amb l’establert a l’Ordre ARP/210/2017, és obligatori enviar a una plataforma informàtica,  mitjançant GPS, les dades de les aplicacions de dejeccions ramaderes realitzades a més de 10 km de la granja.

Tindran l’obligació de portar aquesta traçabilitat en temps real totes aquelles explotacions ramaderes i empreses que realitzin aplicacions de dejeccions ramaderes (fems, purins, gallinasses, fases sòlides…) a més de 10 km  de distància del seu origen. El titular de l’explotació ramadera haurà de sol·licitar donar-se d’alta al sistema a través d’un tràmit telemàtic al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i obtindrà un “Codi GPS” que l’identificarà. Aquest codi serà vàlid per a tots els transports/aplicacions del mateix titular i s’haurà d’incloure en el moment de fer la càrrega de les dejeccions i l’aplicació a destí.

Amb aquesta normativa, el DARP vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal d’incorporar les oportunitats de realitzar una millor gestió des del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic de les dejeccions. Suposarà una millora en la gestió de la fertilització i l’optimització d’inputs i de recursos.

 

 

 

Noves tecnologies per millorar la gestió de les  dejeccions ramaderes

Per  fer possible aquesta millor gestió, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa un projecte per a millorar la traçabilitat en les aplicacions i/o transports de dejeccions a llarga distància, mitjançant la utilització del GPS. Aquest projecte s’ha portat a terme mitjançant el desenvolupament de softwares de gestió de dejeccions per part de l’empresa privada en col·laboració amb l’administració. L’enviament de dades s’ha de realitzar mitjançant aquests softwares  que estan adaptats als requeriments establerts pel DARP. Per tant, cal que les explotacions ramaderes incorporin aquest software a la seva pròpia maquinària o bé contractin serveis d’aplicació de dejeccions que disposin d’algun d’aquests softwares.

Actualment hi ha 4 empreses que tenen softwares disponibles amb accés complet a la plataforma del DARP on s’emmagatzemen les dades. En breu, s’espera que s’incorporin al sistema noves empreses de software amb les que actualment ja s’està treballant. Els softwares desenvolupats han d’estar instal·lats en un hardware que estigui fixat a la cisterna, remolc o cabina del tractor de manera física. Aquest lligam físic amb sensors o dispositius allotjats a la maquinaria agrícola i la impossibilitat de manipulació de la informació donarà fiabilitat al sistema.

Amb el sistema escollit es possibilita i promou el desenvolupament de solucions tecnològiques que permeten minimitzar costos, organitzar la logística, utilitzar eines de suport a les decisions agronòmiques, reducció de tasques administratives, entre d’altres. Tot plegat, permetrà alhora reafirmar davant la societat el compromís per part del sector agrari d’assegurar una correcta gestió i en definitiva  millorar la gestió i el control.

Al web del DARP en l’àmbit d’actuació de dejeccions ramaderes “Pla d’ús de GPS”, hi ha disponible tota la informació per demanar aquest “Codi GPS”.

Share This Post