Inici » Àgora » Gestió dels plans de treball amb risc d’amiant a Catalunya 2020

Gestió dels plans de treball amb risc d’amiant a Catalunya 2020

Gestió dels plans de treball amb risc d’amiant a Catalunya 2020

S’ha publicat a l’espai web de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ” Gestió dels plans de treball amb risc d’amiant a Catalunya 2020″

Aquest document elaborat per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) del Departament d’Empresa i Treball (DEMT), incorporant dades del Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA),  recull informació relacionada amb la gestió dels materials amb contingut d’amiant (MCA) i l’aplicació del Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant a Catalunya durant l’any 2020.

Aquesta informació ha de servir per a l’assoliment dels objectius recollits a l’actual Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026.

Documentació

 

Share This Post