Inici » Àgora » Nou espai web de l’ICSSL sobre prevenció de riscos laborals del sector carni i de volateria

Nou espai web de l’ICSSL sobre prevenció de riscos laborals del sector carni i de volateria

Nou espai web de l’ICSSL sobre prevenció de riscos laborals del sector carni i de volateria

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha elaborat un espai web on podeu trobar aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals del sector carni i de volateria, i des d’on podeu descarregar-vos un quadern de prevenció amb les mesures preventives que cal aplicar en el sector.

  • Visita l’espai web aquí
  • Descarrega el quadern de prevenció aquí

El sector carni representa a Catalunya un elevat percentatge de l’agroindústria catalana per la seva influència, tant en l’àmbit econòmic com en el social. El volum de persones treballadores implicades en el sector és considerable i l’accidentalitat que presenta és elevada.

Les tasques pròpies d’aquesta activitat fan que els factors de risc associats es presentin de manera agregada, donat que una mateixa persona treballadora pot estar afectada a la vegada per riscos traumàtics, biològics, ergonòmics, etc.

Aquesta publicació recull la descripció de riscos detectats habitualment en aquest sector, així com algunes mesures preventives aplicables per tal de fer front a la millora de les condicions de treball.

Finalment, dir-vos que aquesta actuació s’emmarca en el context de la nova Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026 que incorpora com a valor essencial de les polítiques de seguretat i salut en el treball reduir la sinistralitat laboral a Catalunya a la finalització de l’ECSSL i vetllar per una millora contínua de les condicions de treball en determinats sectors d’activitat. Així mateix, l’Estratègia preveu promocionar la cultura de la prevenció de riscos laborals, sensibilitzant tots els àmbits de la societat i millorant les estratègies de comunicació i difusió de la informació que s’elabora en matèria de prevenció de riscos laborals.

   

Share This Post