Inici » Àgora » Guia i Manual de BIM per la Generalitat de Catalunya

Guia i Manual de BIM per la Generalitat de Catalunya

Guia i Manual de BIM per la Generalitat de Catalunya

Guia i Manual BIM publicades pel Govern per aplicar aquesta metodologia en algunes licitacions de determinats contractes d’obra civil i d’edificació

L’aplicació de la metodologia Building Information Modelling (BIM) és obligatòria a les licitacions de contractes d’actuacions promogudes per la Generalitat amb una valor estimat a partir de 5,5 M eur. Això es deu a que el BIM és un sistema pioner de treball virtual de 3D que recull la informació dels agents que participen a les diferents fases del projecte: disseny, execució, gestió i manteniment. Per això, la Generalitat, aprovada el juny per la Comissió Intrdepartamental BIM, va publicar el passat divendres 5 de juliol, la Guia i el Manual BIM per a facilitar l’aplicació d’aquest model. Aquests documents estan publicats a territori.gencat.cat/bim per a la seva consulta.

Així, ha entrat en vigor l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM a tots els contractes que es publiquin a la plataforma de contractació tant pel que fa a l’obra civil com d’edificació i  a obres de nova construcció com de rehabilitació, promoguts per la Generalitat que tinguin un valor estimat o superior a l’establert pels contractes subjectes a regulació harmonitzada. Es tracta d’aquells contractes amb un valor estimat (en general, pressupost de licitació sense IVA) a partir de 5,5 MEUR. Per als contractes d’un valor inferior, el model BIM serà un criteri a valorar en els plecs.

D’altra banda, l’òrgan de contractació podrà considerar el BIM un requisit en els contractes d’actuacions que tinguin un import de licitació inferior als 5,5 MEUR però que, per la seva singularitat, utilitzar aquest model pot comportar majors rendiments.

Més informació a la web del Govern.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Share This Post