Inici » Àgora » Informació pública de l’aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar

Informació pública de l’aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar

Informació pública de l’aprovació inicial del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de Malgrat de Mar a Alcanar

L’objecte del present Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar, redactat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, és analitzar els instruments de planejament urbanístic municipal vigents pel que fa als sòls d’extensió que no han sofert un procés de transformació urbana o que si el van iniciar han estat aturats i les obres iniciades han perdut la seva efectivitat, per tal de copsar-ne la sostenibilitat urbanística i l’adaptació al planejament territorial – pel que fa al sistema d’assentaments- i la normativa sectorial, i valorar i proposar l’actuació a aplicar-hi més adequada.

Documentació a consultar

Consulta tots els links del documents aquí

Document I
– Document comprensiu
Document II
– Memòria de la informació
Document III
– Memòria general de l’ordenació
– Memòries específiques i proposta d’actuació
– Municipis de l’àmbit funcional metropolità: Alt Maresme
– Municipis de l’àmbit funcional metropolità: Arenys de Mar
– Municipis de l’àmbit funcional metropolità: Mataró i Baix Maresme
– Municipis de l’àmbit funcional del Penedès: Garraf
– Municipis de l’àmbit funcional del Penedès: Baix Penedès, part 1
– Municipis de l’àmbit funcional del Penedès: Baix Penedès, part 2
– Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Tarragonès, part 1
– Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Tarragonès, part 2
– Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Tarragonès, part 3
– Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Baix Camp, part 1
– Municipis de l’àmbit funcional del Camp de Tarragona: Baix Camp, part 2
– Municipis de l’àmbit funcional de les Terres de l’Ebre: Montsià, part 1
– Municipis de l’àmbit funcional de les Terres de l’Ebre: Montsià, part 2
Document IV
– Normativa
Document V
– Participació institucional i pública
Document VI
– Estudi Ambiental Estratègic

Document VII
– Bases tècniques i econòmiques
Document VIII: Documentació gràfica
– Plànols d’informació
– i.01 Àmbit del Pla director
– i.02 Adaptació del planejament general al PTP
– i.03 Metropolità de Barcelona – Ortofotomapa
– i.03 Penedès – Ortofotomapa
– i.03 Camp de Tarragona – Ortofotomapa
– i.03 Terres de l’Ebre – Ortofotomapa
– i.04 Metropolità de Barcelona – Pendents
– i.04 Penedès – Pendents
– i.04 Camp de Tarragona – Pendents
– i.04 Terres de l’Ebre – Pendents
– i.05 Metropolità de Barcelona – Sistema d’espais naturals protegits
– i.05 Penedès – Sistema d’espais naturals protegits
– i.05 Camp de Tarragona – Sistema d’espais naturals protegits
– i.05 Terres de l’Ebre – Sistema d’espais naturals protegits
– i.06 Metropolità de Barcelona- Pla territorial parcial
– i.06 Penedès – Pla territorial parcial
– i.06 Camp de Tarragona – Pla territorial parcial
– i.06 Terres de l’Ebre – Pla territorial parcial
– Plànols d’ordenació
– o.01 Proposta d’actuació
– o.01.MB – Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències – Metropolità de
Barcelona
– o.01.PE – Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències – Penedès
– o.01.CT – Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències – Camp de Tarragona
– o.01.TE – Àmbits amb suspensió de tramitacions i llicències – Terres de l’Ebre
Document IX: Annexos
– Metodologia i Fonts cartogràfiques, bibliogràfiques i acrònims
– Anàlisi demogràfica, econòmica i social i Anàlisi comparativa de les projeccions
demogràfiques
– Estudis de l’Observatori del Territori
– Estudi per a la identificació de riscos geològics
– Certificats emesos pels ajuntaments
– Informes
– Plànols Aviació civi

Descarega’t la informació

Document PDF informatiu

Presentació d’al.legacions

En cas de voler fer alguna al·legació pots presentar-la através del col·legi fins el dia 31 d’octubre de 2022 a agronoms@agronoms.cat

Share This Post