Inici » Àgora » La metodologia BIM comença a ser una realitat

La metodologia BIM comença a ser una realitat

La metodologia BIM comença a ser una realitat

BIM (Building Information Modeling)

  • La metodologia BIM, ofereix un gran potencial i beneficis a la nostra professió.
  • Des del primer moment, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, conscient de la seva importància, va començar a sumar-se a tots els esforços que s’han dut a terme al voltant del BIM i a realitzar activitats divulgatives i de formació pel seus col·legiats.
  • A Catalunya, Infraestructures.cat va anunciar que per determinats projectes, el BIM ja serà un requeriment i serà obligatòria la seva utilització.
  • A nivell Estatal s’estableix unes fites de forma progressiva on a partir de finals de 2018 per a determinats projectes d’Edificació, i finals de juliol de 2019 per a infraestructures.
  • La industria agroalimentària, pels beneficis que aporta aquesta metodologia, no s’ha quedat al marge, i poc a poc també es comença a sol·licitar.
  • A dia d’avui, qualsevol empresa que es dediqui a l’elaboració i gestió de projectes, si vol garantir la seva continuïtat al mercat, ha de començar a prendre mesures per tal d’adaptar-se a aquest nou entorn.

La metodologia BIM comença a ser una realitat

La Comissió BIM del COEAC

A finals de l’any 2014, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya va crear la Comissió BIM (Building Information Modelling) com a punt de trobada per tal que les noves eines i metodologies digitals aplicades al sector de la construcció es donessin a conèixer a tots els col·legiats i reunir al voltant del Col·legi tots els col·legiats interessats en conèixer més aquestes novetats, que aleshores s’estaven gestant. En aquells moments inicials, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya ja creia fermament en la necessitat de donar a conèixer aquestes noves formes de treballar pel potencial i beneficis que podia oferir a la nostra professió.

Les administracions públiques aposten pel BIM com a metodologia de futur

En posterioritat a la creació i inici d’activitats de la Comissió BIM, durant el mes de  febrer de l’any 2015, a Barcelona es va celebrar la primera Edició del Congrés European BIM Summit. Al finalitzar el Congrés es va signar el Manifest BIMCat, on diferents administracions catalanes i alguna associació més van marcar un  possible full de ruta per a la implantació del BIM a Catalunya. A partir d’aquest manifest i donada les bones sinèrgies amb d’altres Col·legis, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya va començar a sumar-se a tots els esforços que s’estaven duent a terme. A partir d’aquell moment i al mes de maig de 2015 es va començar l’activitat a la Comissió Construïm el Futur, on mitjançant el lideratge de l’ITeC, les diferents organitzacions del seu patronat ( de les quals els Enginyers Agrònoms en formen part) i d’altres organismes van iniciar les primeres reunions organitzades en diferents grups de treball.

La Comissió Construïm el futur, durant aquests darrers 3 anys ha anat realitzant diferents reunions i anant establint, per consens entre els seus diferents membres, un total de 88 accions necessàries per tal que la metodologia BIM es pugui impulsar a nivell de Catalunya en tots els seus aspectes: necessitats de disposar noves formes de contractació, educació, formació, divulgació, de desenvolupament de projectes pilots, etc…  Algunes d’aquestes accions ja s’han anat realitzant en el transcurs d’aquest temps.

D’altra banda, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, a partir de la seva creació i inici al novembre de 2015, també forma part de la Comisión esBIM que es la responsable a nivell Estatal d’agrupar tots els experts per tal de fer les recomanacions adients per la correcta implementació d’aquesta nova metodologia

A dia d’avui ens trobem que el BIM ja es una plena Realitat. Les administracions Catalanes, sens dubte, liderades per Infraestructures.cat, ja han realitzat més de 160 projectes pilots de diferent índole. Al maig de 2018, més enllà de publicar el seu manual d’usuari, infraestructures.cat va anunciar que per determinats projectes, el BIM ja serà un requeriment i serà obligatòria la seva utilització. De forma progressiva aquest requeriment s’anirà ampliant a tot tipus de projectes. Aquesta acció queda avalada per la nova Llei de Contractes del Sector  Públic, la Llei 9/2017 LCSP, on a la seva Disposició Addicional Quinzena, estableix que els diferents òrgans de contractació podran exigir l’ús d’eines electròniques específiques, tals com eines de modelat digital de la informació de la construcció (BIM) o eines similars.

De la mateix forma, el full de ruta a nivell Estatal estableix unes fites de forma progressiva on a partir de finals de 2018 per a determinats projectes d’Edificació, i finals de juliol de 2019 per a infraestructures, i partir d’un mínim topall serà obligatori la seva aplicació. Hores d’ara encara queda pendent l’establiment d’aquest topall mínim pressupostari, però de forma progressiva en els pròxims anys s’anirà desenvolupant

La industria agroalimentària, no s’ha quedat al marge

Aquest efecte tractor de les administracions i el fet que cada cop més els agents del sector, tant els projectistes com els constructors ja han començat a utilitzar-la, ha generat que els agents del sector privat també la vulguin emprar. La industria agroalimentària, pels beneficis que aporta aquesta metodologia, no s’ha quedat al marge, i poc a poc també es comença a sol·licitar i a ser un element decisori a l’hora de que una empresa pugui participar en aquests tipus de  projectes. Hores d’ara qualsevol empresa que es dedica a l’elaboració i gestió de projectes si vol garantir la seva continuïtat al mercat, ha de començar a prendre mesures per tal d’adaptar-se a aquest nou entorn. No importa si el projecte es gran o petit, temps al temps, però es una evolució natural, és supervivència.

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, un punt de trobada i de reciclatge professional.

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb l’ànim de posar el seu gra de sorra en tots aquests fets, i amb l’objectiu de defensar la seva professió, des del primer moment ja va oferir la divulgació i també les propostes de formació als seus col·legiats, mitjançant la realització de diferents jornades informatives, l’elaboració i realització de propostes formatives a les seus de Lleida i Barcelona, tant de cursos bàsics d’introducció com de cursos més especialitzats adaptats al nostre sector. En aquest sentit, ha estat i vol continuar essent un agent dinamitzador del nostre sector, essent una referència de modernitat i de fidelització dels seus col·legiats. Atès l’important pes que té sobre el PIB la industria agroalimentària en el nostre país, ha de continuar amb la seva tasca per tal d’oferir als professionals un punt de trobada i de reciclatge professional.

 

Share This Post