Inici » Àgora » MÉS CAPACITACIÓ PER AFRONTAR LES CONVOCATÒRIES DE CONCURS PÚBLIC I PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

MÉS CAPACITACIÓ PER AFRONTAR LES CONVOCATÒRIES DE CONCURS PÚBLIC I PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

MÉS CAPACITACIÓ PER AFRONTAR LES CONVOCATÒRIES DE CONCURS PÚBLIC I PER A FORMAR PART DE LA BORSA DE TREBALL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

A partir del dia 9 de febrer de 2009, els enginyers/eres agrònoms, per part del Departament d’Educació, ens reconeixen competents i plenament capacitats per impartir, en règim d’interinitat (formant part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal en centres docents públics d’ensenyament no universitaris dependents del Departament d’Educació).

 • La sentència núm. 319/2008, de 24 de novembre, del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, dictada arran del recurs contenciós administratiu núm. 277/2008, interposat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, ha permès restablir el greuge que per part de l’administració autonòmica, com a responsable d’educació del nostre país, sotmetia als enginyers agrònoms limitant-los la seva competència professional davant els concursos públics per accedir a impartir classes en l’ensenyament secundari de centres públics.

  A partir del dia 9 de febrer de 2009, els enginyers/eres agrònoms, per part del Departament d’Educació, ens reconeixen competents i plenament capacitats per impartir, en règim d’interinitat (formant part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal en centres docents públics d’ensenyament no universitaris dependents del Departament d’Educació), les següents especialitats docents:

  Pel que fa al cos de professors d’ensenyament secundari:

  – MA: Matemàtiques (des del 19 de juny de 2008).
  – FQ: Física i química (des del 19 de juny de 2008).
  – 502: Anàlisi i química industrial.
  – 503: Assessoria i processos d’imatge personal.
  – 504: Construccions civils i edificació.
  – 512: Organització i projectes de fabricació mecànica.

  Pel que fa al cos de professors tècnics de formació professional:

  – 612: Oficina de projectes de construcció.

  Aquesta és una molt bona notícia que estem segurs tindrà una repercussió positiva per a molts dels nostres companys que volen formar part de la borsa de treball del Departament d’Educació i que, sense cap mena de dubte, aquest cas en concret, posa de manifest que estar junts és la millor manera de defensar els nostres drets professionals.

  Enllaços relacionats:

 •  Borsa d’interins del Departament d’Educació
 •  Quina especialitat puc fer a partir de la titulació que tinc?
 •  Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007.
 •  Resolució EDU/1911/2008, de 10 de juny, de modificació de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2006-2007.
 •  Resolució EDU/163/2009, de 3 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/2273/2006, de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Educació a partir del curs 2006-2007.

Share This Post