Inici » Àgora » Modificacions del RITE.

Modificacions del RITE.

Modificacions del RITE.

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio

S’ha publicat al BOE el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

La necessitat de transposar la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, a l’ordenament jurídic espanyol i l’exigència que estableix la disposició final segona del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis, de procedir a una revisió periòdica a intervals no superiors a cinc anys de l’exigència d’eficiència energètica, fan necessari realitzar una sèrie de modificacions en l’actual Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (conegut en la pràctica pel seu acrònim, RITE).

En aquest sentit, s’ha publicat al BOE el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Informació relacionada

Share This Post