Inici » Àgora » Nou Reglament de pràctiques enològiques autoritzades

Nou Reglament de pràctiques enològiques autoritzades

Nou Reglament de pràctiques enològiques autoritzades

S’ha publicat el Reglament Delegat (UE) 2019/934 de la Comissió que estableix la llista de pràctiques enològiques autoritzades i les seves condicions i límits d’ús.

Entrada en vigor

Aplicable a partir del 7 de desembre de 2019.

Contingut

En el present reglament podem trobar:

 • Àmbit aplicació
 • Zones vitícoles on els vins poden tenir un grau alcohòlic total màxim de 20% vol.
 • Pràctiques enològicas autoritzades
 • Ús experimental de noves pràctiques enològiques
 • Pràctiques enològiques aplicables a les categories de vins escumosos
 • Pràctiques enològiques aplicables als vins de licor
 • Definició de mescla
 • Condicions generals aplicables a la combinació i la mescla
 • Característiques de puresa i identitat de les substàncies utilitzades en les pràctiques enològiques
 • Condicions de tinença, circulació i utilització dels productes que no s’ajustin a les disposicions de l’article 80 del Reglament (UE) núm 1308/2013 o del present Reglament
 • Condicions generals aplicables a les operacions d’augment artificial del grau alcohòlic natural i a les operacions d’acidificació i de desacidificació de productes diferents del vi
 • L’abocament de vi o de most de raïm a les mares, l’orujo de raïm o la polpa premsada de «aszú» / «Vý
 • Fixació d’un percentatge mínim d’alcohol per als subproductes
 • Retirada de subproductes

Més informació

Reglament Delegat (UE) 2019/934

Share This Post