Inici » Àgora » Seguretat i Salut Laboral

Seguretat i Salut Laboral

Publicat al DOGC el Decret de desplegament de la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

La norma homogeneïtza i simplifica tràmits, d’acord amb els principis de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica Es crea el Consell Assessor de la Segur...

Document “Ambient tèrmic per calor”

Podeu consultar al web de l’ICSSL el nou document “Ambient tèrmic per calor”, en el qual trobareu la informació necessària per avaluar el risc d’exposició a cal...

“Al camp treballem de forma segura”. Recomanacions preventives en matèria de seguretat i salut en el sector agrari

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, del Departament d’Empresa i Treball, és l’òrgan tècnic que realitza la prestació del servei d’assess...

Com gestionar la prevenció a la teva empresa

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL)  ha elaborat un document divulgatiu per tal que totes les empreses puguin conèixer com organitzar l...

Actualizació de normativa del CTE

Actualització Documents Bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació: Documentació S’han actualitzat els comentaris dels documents del CTE següents: Docum...

Entrada en vigor del nou RD 487/2022, que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi

Publicat al BOE el passat 22/06/2022, el nou RD 487/2022 ha entrat en vigor el 2 de gener. Incorpora coneixements cientificotècnics més actuals i noves mesures ...

Nou espai web de l’ICSSL sobre prevenció de riscos laborals del sector carni i de volateria

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha elaborat un espai web on podeu trobar aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals del sector carn...