Inici » Àgora » Preanunci de convocatòria ICT-AGRI-FOOD

Preanunci de convocatòria ICT-AGRI-FOOD

Preanunci de convocatòria ICT-AGRI-FOOD

ICT-AGRI-FOOD: Sistemes agroalimentaris més transparents per als consumidors i altres parts interessades al llarg de la cadena de valor dels aliments basats en tecnologies TIC

L’ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD llançarà una convocatòria conjunta per a projectes de recerca i innovació transnacionals, col·laboratius, inter/transdisciplinaris que abordin el repte de transformar els sistemes agroalimentaris europeus en sistemes sostenibles, resilients, transparents i justos. 

L’abast de la Convocatòria Conjunta 2022 es basa en la visió ICT-AGRI-FOOD, que pretén de manera explícita reunir actors de tot el sistema alimentari (des de les cadenes de subministrament convencionals i ecològiques) en un enfocament multiactor. El repte és desenvolupar sistemes eficients, efectius, equitatius, fiables i transparents alhora que milloren la sostenibilitat d’aquests. Aquesta convocatòria fomenta la presentació de propostes d’investigació amb un impacte potencial rellevant per possibilitar solucions de tecnologia digital cap a una transició cap a sistemes agroalimentaris més sostenibles, transparents i resilients. 

Aquesta convocatòria donarà suport a projectes transnacionals i multidisciplinaris que proporcionin assessorament i eines basats en el coneixement (basats en dades) als actors rellevants de la cadena de valor agroalimentària, inclòs també l’àmbit governamental, per desenvolupar noves idees, assessorament sobre polítiques i subvencions i lleis que abordin pràctiques de gestió agroalimentària sostenibles, ecològiques i sòlides. 

Les propostes que es presentin a la convocatòria han de tractar un dels tres temes següents:

  • TEMA 1 – Sistemes agroalimentaris habilitats per tecnologies digitals interconnectades que siguin més transparents per als consumidors, agricultors i altres actors de la cadena de valor agroalimentària.  
  • TEMA 2 – Identificar, abordar i eliminar les barreres per a l’adopció de tecnologies TIC als sistemes agroalimentaris  
  • TEMA 3 – Desenvolupament i estimació de l’impacte (si escau: avaluació) de sistemes de recompensa i incentius basats en dades per donar suport a pràctiques de gestió de granges sostenibles i resilients 

Són elegibles: 

Les universitats i altres institucions d’educació superior, institucions públiques de recerca, organitzacions privades sense ànim de lucre i empreses poden presentar sol·licitud subjectes a les seves normatives nacionals i criteris d’elegibilitat.  

Els sol·licitants dels projectes que hagin estat seleccionats per al finançament rebran la subvenció directament dels seus organismes de finançament nacionals/regionals segons els seus termes i condicions. Els consorcis de recerca han de constar d’un mínim de 3 socis elegibles per al finançament d’almenys 3 països participants al Cofund ICT-AGRI-FOOD ERA-NET.  

La convocatòria conjunta ICT-AGRO-FOOD 2022 seguirà un procediment d’1 pas amb proposta completa i es publicarà a partir de mitjans d’abril de 2022 amb una data de tancament per a la presentació de propostes a l’agost de 2022.  

Font: Web Gencat

       

Share This Post