Inici » Àgora » Nou tràmit electrònic sol·licitud pagament peritatges judicials

Nou tràmit electrònic sol·licitud pagament peritatges judicials

Nou tràmit electrònic sol·licitud pagament peritatges judicials

A partir de l’1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia posarà en funcionament un nou tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia.

Aquest nou tràmit, totalment telemàtic, serà regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i permetrà una gestió integrada del procediment tant al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial, que veurà simplificada la gestió que ha de fer davant l’Administració, com la tramitació d’aquestes sol·licituds per les unitats gestores responsables del departament de Justícia.

La posada en marxa del tràmit portarà implícita l’obligació de perit/a de relacionar-se amb l’Administració a través de mitjans electrònics, d’acord amb el que preveu l’art. 14.2 de la llei 39/2015, d’1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, per la qual cosa les sol·licituds pel pagament dels peritatges regulats a l’Ordre JUS/419/2009, de 17 de setembre, s’hauran d’efectuar i trametre a través del canal electrònic específic del portal de la Seu judicial electrònica de Catalunya, on trobaran els formularis electrònics necessaris per fer-ho, i del qual es farà l’oportuna difusió.

Per tal de facilitar el canvi el Departament de Justícia ha organitzat algunes sessions informatives destinades als perits que en algun moment d’aquests dos últims anys han realitzat algun peritatge judicial, d’acord amb els criteris de l’ordre abans esmentada, i per tant han presentat alguna sol·licitud de pagament a l’esmentat Departament, ja que tot i ser un tràmit molt intuïtiu suposa un canvi important respecte el sistema que s’ha utilitzat fins ara. En aquest sentit, us comuniquem que durant els propers dies, el mateix Departament de Justícia es posarà en contacte amb els perits destinataris d’aquestes sessions.

El format de les sessions i degut a la situació actual derivada de les mesures de prevenció contra el coronavirus, serà en Webinars ( adobbe connect), a través del Centre d’Estudi jurídics i de Formació especialitzada, i per tant permetrà disposar d’aquesta formació en vídeo en la web del Departament de Justícia amb l’objectiu que totes les persones interessades, com poden ser els professionals del nostre àmbit, hi puguin accedir quan ho necessitin.

Per qualsevol dubte podeu contactar a l’adreça d’aquest correu electrònic: suportjudicial.dj@gencat.cat

Guia informativa dels tràmits

S’ha actualitzat el contingut del web de la seu judicial electrònica de Catalunya (apartat “Destaquem”), amb  una guia informativa del nou tràmit,  que recull captures de pantalla i un apartat de preguntes freqüents:

https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/peritatges-judicials/pagament-peritatges/

Aquesta  pàgina s’anirà actualitzant periòdicament, recollint qualsevol novetat que hi hagi en relació al tràmit.

Enllaços relacionats

Seu judicial electrònica de Catalunya: Tramitació del pagament de peritatges judicials

Share This Post