Inici » Àgora » NOVA PLATAFORMA WEB PER A LA GESTIÓ DE LLIBRE D’ORDRES I LLIBRE D’INCIDÈNCIES.

NOVA PLATAFORMA WEB PER A LA GESTIÓ DE LLIBRE D’ORDRES I LLIBRE D’INCIDÈNCIES.

NOVA PLATAFORMA WEB PER A LA GESTIÓ DE LLIBRE D’ORDRES I LLIBRE D’INCIDÈNCIES.

LLANÇAMENT NOVA PLATAFORMA WEB PER A LA GESTIÓ DE LLIBRE D’ORDRES I LLIBRE D’INCIDÈNCIES.

Amb l’objectiu d’adaptar-nos a les noves tecnologies i facilitar la gestió del llibre d’ordres i llibre d’incidències, 8 Col·legis Oficials d’Enginyers Agrònoms posem en marxa una nova plataforma digital de llibres electrònics que hem desenvolupat conjuntament.

Es tracta d’una aplicació web que facilita la gestió informàtica i ofereix la possibilitat d’utilitzar llibres d’obra en format digital.

Amb la nova PLATAFORMA DE GESTIÓ DE LLIBRES D’OBRA es poden realitzar tres tipus de tramitacions: Llibres en PAPER, en PDF o GESTIONATS íntegrament per la plataforma (aquesta última opció és només per als llibres d’Ordres, ja que, en el cas del llibre d’incidències, només podrà gestionar-se en paper, o en pdf imprès, ja que ha d’estar físicament a l’obra a disposició de qualsevol dels agents que intervenen en la mateixa):

 • PAPER serà quan es registrin les dades en la plataforma i el col·legiat hagi d’anar al Col·legi a retirar el llibre físic o demani el seu enviament per correu postal.
 • Els llibres registrats en PDF podran ser descarregats des de la plataforma, una vegada que el Col·legi els ha registrat i habilitat assignant un número de llibre. S’ha d’especificar, en la sol·licitud, el nombre d’anotacions en blanc que es vol que contingui el llibre.
 • Els llibres GESTIONATS (només llibres d’ordres), seran llibres que s’hauran de tramitar i gestionar íntegrament des de la plataforma. S’han de registrar les anotacions necessàries, els destinataris d’aquestes i procedir al seu enviament des del sistema. La mateixa aplicació, registrarà el justificant de recepció i descàrrega de l’anotació per part dels destinataris, si així ho ha especificat el col·legiat.

Com veus, amb aquesta nova plataforma ja pots sol·licitar els teus llibres d’obra amb el format que prefereixis o que millor consideris que s’adapta a les teves necessitats. Així per als llibres d’ordres pots utilitzar el format paper, PDF o GESTIONAT Online i per als llibres d’incidències, només el format paper o PDF imprès, ja que ha d’estar físicament a l’obra a disposició de qualsevol dels agents que intervenen en la mateixa.

Característiques principals de la PLATAFORMA:

 1. Ús des de qualsevol dispositiu: PC, tablet i/o mòbil
 2. Compatibilitat amb els sistemes de navegació existents.
 3. Adaptable a múltiples tipus de pantalla. L’aplicació està dissenyada amb RWD de l’anglès Responsive Web Design l’objectiu és adaptar l’aparença de les pàgines web al dispositiu que s’estigui utilitzant per visualitzar-les.

Característiques del llibre en PDF

 1. PDF descarregable des de la plataforma web.
 2. Un cop descarregat el PDF en el dispositiu fix o mòbil de l’enginyer, aquest el podrà editar i guardar en el seu dispositiu o bé, imprimir per escriure directament en el pdf imprès amb paper copiatiu.

Característiques del llibre GESTIONAT

 1. Cada anotació es compon d’una descripció, unes imatges associades opcionals, fitxers adjunts i uns destinataris.
 2. Els fitxers adjunts podran ser de qualsevol format (Excel, word, jpg, pdf, etc ..) i seran incorporats a l’anotació com a fitxers adjunts al pdf generat.
 3. La comunicació de les anotacions als agents implicats serà via e-mail.
 4. Els destinataris rebran un correu electrònic amb un enllaç per a la descàrrega de l’anotació. El vincle del correu portarà a la pàgina de descàrrega, prèvia confirmació de la mateixa segons el mètode de confirmació seleccionada per a cada destinatari.
 5. A més de la descàrrega del llibre complet, es podrà descarregar cadascuna de les anotacions que s’han creat.

Avantatges

A continuació es detallen els principals avantatges en l’ús de la plataforma en general, així com dels diferents tipus de llibres:

Avantatges de la plataforma

 1. Redueix el temps i agilitza el tràmit de sol·licitud de llibres d’obra al Col·legi professional.
 2. Disponibilitat i accés al registre i repositori dels llibres d’obra sol·licitats.

Avantatges del llibre en PDF

 1. Llibre en pdf facilitat pel Col·legi professional al que pertanyi el tècnic, donant compliment a la normativa vigent.
 2. PDF descarregable des de la plataforma web i editable des del dispositiu fix o mòbil de l’enginyer.
 3. PDF que consta de fulles per triplicat, habilitat a l’efecte.

Avantatges del llibre gestionat

 1. Format online sempre accessible. Permet l’accés i la seva visualització des de qualsevol dispositiu, ja sigui fix o portàtil.
 2. Permet fer anotacions amb imatges i documents adjunts en format (Excel, word, jpg, pdf, etc.).
 3. Es poden crear tantes anotacions com es necessitin. Aquestes podran ser modificades i fins i tot eliminades fins al moment en què siguin enviades als destinataris.
 4. Facilita i agilitza la comunicació entre els agents. Un cop confeccionada la anotació, podrà ser enviada als destinataris amb només un clic a la icona corresponent.
 5. Repositori segur i accessible. Els registres de llibres i les anotacions realitzades estaran emmagatzemades en un servidor extern, evitant la pèrdua del llibre actual en paper.

Funcionament de la plataforma

La plataforma s’ha dissenyat perquè sigui senzilla i fàcil d’usar, de tota manera, posem a la teva disposició un vídeo i un manual de funcionament amb algunes instruccions perquè puguis començar a utilitzar-la.

Accés a la plataforma

Pots accedir a la nova PLATAFOMRA DE GESTIÓ DE LLIBRE D’ORDRES I LLIBRE D’INCIDÈNCIES des de el mateix aplicatiu del Visat telemàtic.

Així, a l’apartat de Treballs, a més dels Expedients i les Fases d’Expedients, hem habilitat un apartat de “Llibres Ind/Ord” des d’on podràs gestionar els teus llibres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Post