Inici » Àgora » Optimització del dimensionament dels dipòsits reguladors en distribució a la demanda. Aplicació als regs de l’Aldea-Camarles (Baix Ebre)

Optimització del dimensionament dels dipòsits reguladors en distribució a la demanda. Aplicació als regs de l’Aldea-Camarles (Baix Ebre)

Optimització del dimensionament dels dipòsits reguladors en distribució a la demanda. Aplicació als regs de l’Aldea-Camarles (Baix Ebre)

Autor: Josep Maria FRANQUET BERNIS, Dr. Enginyer Agrònom, EUR-ING

Aquest regadiu, situat a la comarca del Baix Ebre, permetrà inicialment la posada en reg d’una superfície de 4.974 hectàrees netes (6.687 hectàrees brutes), amb una dotació mitjana ponderada de 2.382 m3/ha i any i uns 2.300 propietaris afectats. Es preveu que posi en reg de suport 4.241 hectàrees d’olivera i garrofers així com implantar cítrics en 733 hectàrees que correspon a la part de cota més baixa, on la climatologia és més adequada.

1. SUCCINTA CARACTERITZACIÓ DELS REGS DE L’ALDEA-CAMARLES.

L’autorització de la concessió d’aigües del riu Ebre a la CRAC (Comunitat de Regants de l’Aldea-Camarles) fou aprovada l’any 1927 i es va publicar el 29 d’agost de 1934 al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 271.

L’antic Projecte de regadiu del Canal Aldea-Camarles incloïa la zona delimitada pel canal principal de la marge esquerra de l’Ebre, la sèquia núm. 2 del sistema de regs de la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre, la cota taquimètrica 80 m.s.n.m. i el barranc de Gilet. El cabal concedit a la CRAC a partir d’aquest document de concessió va ser de 1.400 l/s. en cabal fictici continu des del riu Ebre.

Després, al llarg del temps, s’han anat produint diferents modificacions en els projectes tècnics fins arribar a la situació actual.

Algunes de les dades aquí exposades, doncs, poden variar en el moment de l’execució material recentment iniciada de les obres i instal·lacions projectades; en qualsevol cas, el que es pretén mitjançant aquest estudi és posar de manifest un exemple prou il·lustratiu de com optimitzar la capacitat dels dipòsits de regulació de l’aigua de reg en qualsevulla inversió infraestructural d’aquestes característiques.

Aquest regadiu, situat a la comarca del Baix Ebre, permetrà inicialment la posada en reg d’una superfície de 4.974 hectàrees netes (6.687 hectàrees brutes), amb una dotació mitjana ponderada de 2.382 m3/ha i any i uns 2.300 propietaris afectats.

Es preveu que posi en reg de suport 4.241 hectàrees d’olivera i garrofers així com implantar cítrics en 733 hectàrees que correspon a la part de cota més baixa, on la climatologia és més adequada. Es tracta d’una actuació que permetrà la fixació de la població en el territori i, juntament amb els regs del Xerta-Sénia, una millora notòria de l’economia agrària de les comarques meridionals de l’Ebre.

L’import de les obres de la xarxa primària ascendeix a 36 milions d’euros i afecta els termes municipals de Tortosa, l’Aldea, Camarles, l’Ampolla i El Perelló. El pressupost global de l’obra ascendeix a 102 milions d’euros i, en una primera fase, es liciten 17 milions d’euros (que comprèn la captació des del riu Ebre i la impulsió a la primera bassa).

… (més informació a l’article complet)

Informació relacionada

Share This Post