Inici » Àgora » Els enginyers agrònoms presents a la reunió online d’Urbanisme de la Paeria de Lleida

Els enginyers agrònoms presents a la reunió online d’Urbanisme de la Paeria de Lleida

Els enginyers agrònoms presents a la reunió online d’Urbanisme de la Paeria de Lleida

El nostre col·legi ha participat en la reunió virtual d’Urbanisme de la Paeria de Lleida el dimarts 14 d’abril

La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Lleida està treballant en la modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques, comunicacions prèvies i inici de noves activitats. Com a novetat, la nova ordenança comptarà en la tramitació de les llicències amb la participació dels diferents Col·legis Professionals, com ha entitats col·laboradores de l’administració. La seva aportació consistirà en verificar els requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació que formen part de la sol·licitud de la llicència o comunicació. Entre les funcions que desenvoluparan, també hi ha la d’acreditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen les previsions de la normativa aplicable.

El primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni Postius, ha destacat que amb la participació dels Col·legis Professionals “s’aconseguirà evitar que s’hagin de retornar tantes vegades els expedients perquè estan incomplerts, alhora que el procediment administratiu esdevindrà més àgil, més ràpid i més eficient”.

A més, atenent l’actual situació extraordinària per la crisi de la covid-19, i pensant en la progressiva represa de l’activitat, que es presenta complicada, Postius ha volgut remarcar que “s’ha cregut oportú treballar aquests dies en aquesta ordenança per facilitar a la ciutadania la tramitació de llicències d’obres, comunicacions prèvies i l’inici de noves activitats”.

Una vegada aprovada l’ordenança, caldrà establir un protocol que estableixi com acreditar als propis col·legis professionals com a entitats col·laboradores de l’administració (ECA) i la seva aportació.

El tinent d’alcalde Postius es va reunir telemàticament aquesta setmana amb representants dels diferents col·legis per tractar aquestes consideracions. Hi havia el Col·legi d’Enginyers Agrònoms, Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors, el Col·legi d’Enginyers Industrials i el Col·legi d’Enginyers Tècnics que vam mostrar la nostra satisfacció per la proposta i ens vam oferir a treballar conjuntament amb la Paeria per redactar un text que signifiqui un pas endavant en la manera com el ciutadà es relaciona amb l’Ajuntament. El document que en resulti es proposarà a aprovació inicial del Ple de la Paeria per iniciar la seva tramitació administrativa fins a l’aprovació definitiva i entrada en vigor.

Les companyes Pilar Mallol i Cristina Gallinad, ambdues membres representants del notres col·legi a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, han participat en la reunió virtual d’Urbanisme de la Paeria de Lleida el dimarts 14 d’abril

Més informació

Web de la Paeria de Lleida

Share This Post