Inici » Àgora » Participació en l’avaluació ambiental de plans i programes. Obert el procés de consulta del Pla general metropolità dels àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat

Participació en l’avaluació ambiental de plans i programes. Obert el procés de consulta del Pla general metropolità dels àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat

Participació en l’avaluació ambiental de plans i programes. Obert el procés de consulta del Pla general metropolità dels àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat

La Subdirecció General d’Avaluació Ambiental engega el procés de consulta a les administracions públiques afectades i les persones interessades, i publica el document d’avanç de la Modificació puntual del Pla general metropolità dels àmbits d’activitat econòmica del Delta del Llobregat, que inclou el document inicial estratègic (DIE), juntament amb la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, regulada a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

El motiu de la consulta és demanar les vostres aportacions, en relació amb els aspectes que haurà de tenir en compte l’avaluació ambiental de la Modificació.

Les persones col·legiades ens podeu fer arribar les vostres consideracions, per tal de fer-les arribar de forma conjunta, abans del día 17 de febrer de 2023, enviant un correu electrònic a agronoms@agronoms.cat .

El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració del document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, que ha de fixar l’abast i el nivell de detall de l’avaluació ambiental de la Modificació, així com els principis de sostenibilitat, els objectius ambientals, els criteris ambientals estratègics i els indicadors que han de guiar la formulació de la Modificació i el seu procés d’avaluació ambiental.

Documentació

La documentació es pot consultar en aquesta web.

Consultes

Una vegada s’hagi formulat, el document d’abast es podrà consultar aquí.

(Àmbit: Barcelona; Àmbit planejament: Planejament urbanístic)

 

Share This Post