Inici » Àgora » Convocats els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya en el marc del PDR de Catalunya per a l’anualitat 2020

Convocats els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya en el marc del PDR de Catalunya per a l’anualitat 2020

Convocats els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya en el marc del PDR de Catalunya per a l’anualitat 2020

Aquesta sisena convocatòria dels ajuts a la cooperació Leader 2014-2020, dóna continuïtat i representa una important aposta del Departament pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader

El Departament d’Agricultura,  Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha convocat el 16 d’abril, els ajuts als projectes estratègics de cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el marc de la operació 19.3 de cooperació Leader del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, corresponents a l’any 2020. Com també publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.

L’objectiu  principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes estratègics de cooperació dels territoris Leader de Catalunya, creant projectes en xarxa que permetin la realització  d’actuacions conjuntes en el territori de cada grup i creïn sinèrgies amb els projectes productius de cada zona.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 Grups d’Acció Local que varen ser seleccionats pel DARP per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2020.

El projectes estratègics de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i  efecte demostratiu, han de contribuir al  desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements, i recursos humans i materials, a l’entorn de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

En les cinc primeres convocatòries del període 2014-2020, el DARP va aprovar 66 projectes de temàtiques molt diverses com ara l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris, desenvolupament econòmic en espais naturals protegits, o el patrimoni rural, entre altres.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria, per un import total de 330.000 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d’acord amb el que preveu el PDR de Catalunya 2014-2020, i aniran a càrrec de l’anualitat 2021 del pressupost del DARP, dotada amb un import màxim de 188.100 euros, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts.

La resta de finançament, 141.900 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% restant del finançament d’aquests ajuts.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat i twitter.com/agriculturacat

Font: DARP

Share This Post