Inici » Àgora » Projecte de Codesenvolupament i Intel·ligència col·lectiva que ha impulsat el company Tomas Juste a la Generalitat de Catalunya

Projecte de Codesenvolupament i Intel·ligència col·lectiva que ha impulsat el company Tomas Juste a la Generalitat de Catalunya

Projecte de Codesenvolupament i Intel·ligència col·lectiva que ha impulsat el company Tomas Juste a la Generalitat de Catalunya
Fotografia de Tomas Juste reben l’accèssit del Premis Alfons Ortuño de la ma
de la sub-directora general de Recerca i de Formació en Alta Direcció, 
Maria Eulàlia Pla i Rius

Que és el Codesenvolupament i Intel·ligència col·lectiva

El Codesenvolupament és un projecte de millora del talent organitzacional a través de la Intel·ligència Col·lectiva. Aquesta metodologia s’ha aplicat exitosament a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per la qual cosa ha obtingut un accèssit als Premis Alfons Ortuño.

Descripció de la metodologia

El Codesenvolupament Professional és una eina pràctica de desenvolupament organitzatiu i de transformació que impulsa la Intel·ligència Col·lectiva a través de la col·laboració i el desenvolupament individual i col.lectiu. Es tracta d’una metodologia que crea comunitats d’aprenentatge i fomenta una cultura de cooperació, mentre s’aprèn fent (Action Learning).

Aquesta metodologia canadenca va ser concebuda per Adrien Payette i formalitzada amb l’ajuda de Claude Champagne en els anys 90 i actualment s’aplica tant al sector públic com privat.

El Codesenvolupament no és una formació tradicional sinó una experiència d’aprenentatge, un espai en el qual s’aprèn amb els altres i dels altres. Aquest espai ofereix la possibilitat de reflexionar i avançar en el desenvolupament de les situacions que plantegen les persones participants així com d’adquirir nous aprenentatges i transferir-los als respectius contextos.

Aprenent actuant i davant els desafiaments. Quan estem sols, habitualment, utilitzem unes estratègies apreses que ens fan arribar a les mateixes solucions. L’enfocament d’aquesta metodologia consisteix a proporcionar al grup, un marc de treball en el qual podran explorar punts de vista externs sobre situacions professionals reals, per fer evolucionar i enriquir la seva visió de les coses i poder escollir i definir un pla de acció de forma autònoma des del compromís. Aquest enfocament es caracteritza per:

  •  El tractament de situacions reals i importants amb una aplicació immediata.
  •  El foment de la reflexió, agafar distància i perspectiva, la presa de decisions i l’acció.
  •  El treball des del terreny i la pràctica, no de conceptes o teories.
  •  L’elaboració de noves visions, sense necessitat de generar debat entre els participants, afavorint les divergències, l’autonomia i la responsabilitat de cadascú.
  • Els participants es converteixen en actors de l’aprenentatge individual i col·lectiu.

En definitiva, els grups de Codesenvolupament permeten:

– Explorar en grup altres punts de vista, ampliar perspectives amb diferents maneres de veure situacions (problemes, preocupacions o projectes), així com avaluar altres oportunitats de reflexió i / o acció. (Desenvolupament professional individual i col·lectiu)

– Fer evolucionar i enriquir la seva visió de les coses, prendre consciència del seu enfocament actual i desafiar intencionadament, compartint pràctiques. (Aprenentatge del procés de reflexió i la presa de decisions).

– Enriquir, triar i definir un pla d’acció de forma autònoma i des del compromís. (Optimitzar l’aprenentatge i ancorar la dimensió crítica de la reflexió).

Normalment els plans d’acció als quals s’arriben després d’aquest treball col·lectiu incorporen nous punts de vista, habilitats i coneixements. Es genera un sentit de col·laboració, de transversalitat i de corresponsabilitat entre les persones que han participat. Sovint s’arriba a solucions millors que les que adoptaria una sola persona. En resum: la Intel·ligència Col·lectiva és molt superior a la suma de les intel·ligències individuals.

La Intervenció General i el projecte “La Qualitat en el treball”

Aquesta unitat del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda volia incidir en els seus membres i innovar a nivell organitzatiu a través de potenciar noves formes de treball col·laboratiu entre els equips a partir de les situacions professionals reals que es troben en el seu dia a dia. Partia d’un context cultural caracteritzat per :

  • Certa distància física, comunicativa i informativa entre persones d’unitats interconnectades.
  • Complexitat de situacions en les quals la responsabilitat personal i l’habilitat per treballar situacions complexes esdevenia sovint un espai personal on calia més capacitat d’escolta i ampliar la mirada.
  • Necessitat d’una cultura que fomenti el contrast de punts de vista en situacions conegudes.
  • Necessitat de treballar habilitats d’escolta, fer preguntes, afrontar les discrepàncies i els conflictes amb una metodologia, compartir projectes, neguits i preocupacions.
  • Desconeixement o coneixement superficial de companys de la Intervenció General

El projecte la qualitat al Treball volia incidir en la creació de xarxes d’ajuda mútua, afavorir la integració de punts de vista diversos per tal de fomentar el compromís grupal en relació al resultats aplicats a situacions conegudes i/o compartides, i per aconseguir-ho es van plantejar potenciar d’habilitats directives, gestió d’equips i treball col·laboratiu.

En aquest projecte pilot van participar supervisors, coordinadors i responsables tècnics, en total 24 persones.

Es van organitzar 3 grups de Codesenvolupament de 8 persones cadascun, que es van reunir durant 8 sessions cada grup, a una freqüència d’una sessió per mes aproximadament entre maig 2019 i febrer 2020.

Els participants van avançar en la seva capacitat d’escolta, flexibilitat i obertura a altres perspectives, en l’anàlisi i gestió de les discrepàncies i dels conflictes, art de preguntar, gestió de la jerarquia, importància de la confiança, adonar-se dels prejudicis i la necessitat de delegació…

El treball fet dins els equip de Codesenvolupament i l’experiència adquirida va servir perquè l’interventor general convoqués un acte de cloenda amb l’objectiu de proposar solucions creatives i operatives per donar resposta als problemes i a qüestions de funcionament de la Intervenció General. El resultat va ser, d’una banda, la creació d’una visió 2022 compartida de la Intervenció General i que es va definir com a Digital, Humanista, Harmonitzada, Interconnectada per: la Sostenibilitat, el Valor Social i Orientada a l’interès general. I d’altra banda, es van prioritzar accions a emprendre i es va prendre el compromís crear un grup de treball pel seu anàlisi i desenvolupament.

Reconeixement i línies d’acció futures

Aquest projecte no només ha estat molt ben valorat per les persones implicades i per la Intervenció General sinó que ha obtingut un accèssit en la categoria de Desenvolupament d’equips i de persones al Premis Alfons Ortuño.

El nou paradigma de desenvolupament professional on el participant és el protagonista, i que promou el Codesenvolupament Professional, serà cada cop més l’enfocament a aplicar a d’altres Departaments de la Generalitat, i també de la resta de les administracions públiques i del sector privat.En aquest sentit, destacar que el Departament de TES, en el marc del la gestió de la Qualitat interna de l’organització, ha engegat el projecte “La Qualitat al Cap” (vincle només accessible per a persones el DTES) que té per objectiu millorar la capacitació, aptituds i actituds a desenvolupar per part de les persones que assumeixen el càrrec de comandament d’un equip humà més enllà de la competència tècnica.

L’any passat, 2020, es van engegar dos grups de codensevolupament amb un total de 13 persones participants. La pandèmia va obligar a fer els grups i les dinàmiques en format digital, a través de la plataforma Teams. L’experiència ha obtingut un grau de satisfacció elevat per part del participants. Enguany, se n’ha engegat una nova edició en la qual participen 8 persones.

Atesa la gran aplicabilitat de la metodologia, durant el darrer quadrimestre de 2021, el codesenvolupament s’incorporarà com a una nova eina d’innovació interna amb l’objectiu que es puguin crear grups ad hoc per acompanyar projectes, problemes i preocupacions que afronta l’organització.

 

Font: Generalitat Catalunya. Departament Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 

Share This Post