Inici » Àgora » Publicada la nova ISO 14001, la referència mundial per a la gestió ambiental.

Publicada la nova ISO 14001, la referència mundial per a la gestió ambiental.

Publicada la nova ISO 14001, la referència mundial per a la gestió ambiental.
  • Les empreses espanyoles són les cinquenes del món i terceres d’Europa per nombre de certificats ISO 14001. S’obre un període de tres anys perquè s’adaptin als requisits de la nova versió.
  • És una de les normes tècniques més emprades en el món, ja que 300.000 organitzacions de 171 països tenen certificat el seu correcte ús.
  • Incorpora nous requisits ambientals: major protecció del medi ambient; consideració de la variable ambiental com un element estratègic en la gestió empresarial; més compromís de l’alta direcció; enfocament al cicle de vida i una comunicació més efectiva amb una informació transparent, veraç, fiable i comprensible.

En data 15 de setembre de 2015, l’Organització Internacional de Normalització (ISO) va publicar la nova versió de la Norma internacional ISO 14001, la referència mundial per a la gestió ambiental, amb més de 300.000 organitzacions que l’apliquen en 171 països.

La Norma ISO 14001 és emprada per tot tipus d’empreses i entitats, públiques i privades, de tots els sectors d’activitat i mides; sent el mitjà internacionalment acceptat per demostrar compromís amb el medi ambient. A Espanya, més de 16.000 organitzacions que apliquen aquesta Norma s’han d’adaptar als nous requisits en un màxim de tres anys, fins a setembre de 2018.

El principal objectiu de la revisió és facilitar la integració d’aquesta Norma en els altres Sistemes de Gestió (una corrent cada vegada més demandada en les empreses) i que aquests siguin més accessibles per a tot tipus d’organitzacions, especialment del sector serveis. Així, comparteix l’anomenada estructura d’alt nivell, comú a totes les normes de gestió (com l’estesa ISO 9001 de Gestió de la Qualitat).

La Norma incorpora nous requisits, com una major protecció del medi ambient, mitjançant la incorporació de pràctiques per a la prevenció de la contaminació i l’ús sostenible dels recursos; la consideració de la variable ambiental com un element estratègic en la gestió empresarial; el reforç del paper de l’alta direcció en el lideratge del sistema de gestió; enfocament al cicle de vida complet; i una comunicació més efectiva en la que la informació sigui transparent, veraç, fiable i comprensible.

Les normes es revisen periòdicament per assegurar que s’adapten a les noves necessitats de les organitzacions. La revisió del document s’ha dut a terme en el si del Comitè Tècnic internacional de Normalització de Gestió Ambiental d’ISO (ISO / TC 207 SC1).

Les normes tècniques són documents a l’abast de tots, que contenen el consens del mercat sobre les bones pràctiques a l’hora d’abordar qüestions clau per a la competitivitat de les organitzacions.

Elaborades per primers experts, són una eina essencial a l’hora d’abordar un nou mercat o procés. Els avantatges d’un certificat de Gestió Ambiental són nombrosos, encara que poden resumir en tres:

transmet compromís de forma directa i creïble; s’obtenen beneficis econòmics per la optimització del consum d’energia i altres recursos i per l’optimització dels processos; i redueix riscos legals.

Font: AENOR

Informació relacionada

Share This Post