Inici » Àgora » Publicat el Reial decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges bovines

Publicat el Reial decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges bovines

Publicat el Reial decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges bovines

El nou Reial decret 1053/2022, de 27 de diciembre, estableix les normes bàsiques per a l’ordenació zootècnica i sanitària de les explotacions de bestiar boví, pel que fa a la capacitat productiva màxima, les condicions mínimes d’infraestructura, equipament i maneig, ubicació, bioseguretat, benestar animal, condicions higiènic -sanitàries i requisits mediambientals, així com les responsabilitats i obligacions que permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l’activitat ramadera en el sector boví, d’acord amb la normativa vigent en matèria d’higiene, sanitat animal, identificació i registre, benestar dels animals, medi ambient i canvi climàtic.

En l’àmbit mediambiental és crucial l’adequada gestió dels fems, i els titulars de les granges i dels animals són els responsables d’un maneig adequat abans de la correcta aplicació o abans del lliurament a un tercer. Així mateix, en el cas d’aplicació a sòl haurà de seguir els requisits establerts a la normativa per a la nutrició sostenible als sòls agraris.

També incorpora el requisit de reduir les emissions de gasos contaminants i gasos d’efecte hivernacle aplicable a determinades granges a partir d’una dimensió mínima, mitjançant l’aplicació obligatòria de tècniques de reducció d’emissions anàlogues a les anomenades Millors Tècniques Disponibles.

S’estableix una diferenciació entre els requisits per a les granges de nova instal·lació respecte de les existents. Així, les granges existents hauran de complir i adaptar-se als nous requisits en matèria de bioseguretat, medi ambient i benestar animal, establint-se un període transitori per a aquesta adaptació en cas que sigui necessari.

   

Share This Post