Inici » Àgora » Resultats de l’enquesta realitzada als Member de l’AQPE

Resultats de l’enquesta realitzada als Member de l’AQPE

Resultats de l’enquesta realitzada als Member de l’AQPE

Recentment s’ha realitzat una enquesta entre el col·lectiu de Member de l’AQPE amb l’objectiu d’identificar els principals motius que animen a la certificació Professional Engineer.

Podríem pensar que el fet de beneficiar-se un important descompte en algunes pòlisses de responsabilitat civil, el disposar d’un codi QR que permet la identificació col·legial i professional dins de la pròpia web de l’AQPE, l’assessorament al llarg de la carrera professional o la perspectiva que aviat aquesta certificació pugui ser un mèrit en els procediments de licitació d’obra pública, serien els principals motors de la certificació.

Afortunadament, aquests elements, encara que importants i podríem dir que més pragmàtics, s’han situat lluny d’altres com el que la certificació afegeix “valor”, distingeix els millors professionals, potencia el currículum o és un aval internacional gràcies als acords signats amb les associacions d’Enginyers professionals de França o Holanda, i properament Itàlia.

Veiem doncs que aquests elements de “valor”, “distinció” o “internacionalització”, d’alguna manera una mica més abstractes i generalistes, són els que en realitat mouen els professionals a certificar ja que estem en un món altament competitiu i global en el qual les competències professionals són cada vegada més valorades per les empreses i per l’administració pública ja que són els únics que garanteixen la veritable qualitat, la sostenibilitat i l’ètica de les actuacions en detriment de polítiques més curt termini de preu i de resultats immediats.


 

Més informació

Share This Post