Inici » Àgora » 53è Premi del Llibre Agrari i 9è Premi de l’Article Tècnic Agrari (2024)

53è Premi del Llibre Agrari i 9è Premi de l’Article Tècnic Agrari (2024)

53è Premi del Llibre Agrari i 9è Premi de l’Article Tècnic Agrari (2024)

Termini de presentació: 1 juliol 2024 

Presentació

Amb motiu de la 70a edició de la FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL, que tindrà lloc del 26 al 29 de setembre 2024, es convoca el 53è Premi del Llibre Agrari i el 9è Premi de l’Article Tècnic Agrari.

El premi es convoca de forma ininterrompuda des de l’any 1972 i aquesta edició arribarà a la 53a convocatòria, sent l’únic premi d’aquestes categories que es convoca a tot l’Estat Espanyol.

Les convocatòries compten amb el patrocini del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, del Col·legi de Veterinaris de Lleida, del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i de CaixaBank.

Ambdues convocatòries tenen com a objectiu primordial la distinció de les obres o articles recentment publicats, en format imprès o digital (si nomes està publicat en format digital, si estigues imprès s’ha de presentar la versió impresa), que suposin una aportació remarcable dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural. Igualment, es pretén estimular la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic o divulgatiu que permetin incrementar la literatura destinada al sectors esmentats.

Membres del jurat          

President
Sr. Francesc Clarisó Guasch, Enginyer tècnic agrícola. Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

  • Sr. Carles Estaran Justribó. Enginyer agrònom. Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
  • Sr. Juan Antonio Martín Sánchez. Dr. Enginyer agrònom. Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
  • Sra. Carmen López Burillo. Veterinària. Col·legi de Veterinaris de Lleida
  • Sr. Josep Torra Masip. Veterinari. Col·legi de Veterinaris de Lleida

Secretari
Sr. Ignasi Iglesias Castellarnau. Dr. Enginyer agrònom. Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Bases

1.  Temes relacionats:

– la producció agrària i forestal
– veterinària i salut animal
– la indústria alimentària
– els espais verds
– la gestió del territori
– la preservació ambiental
– l’economia agroalimentària
– l’àmbit rural, en general, i l’agricultura periurbana

2. Els llibres i els articles tècnics presentats han d’haver estat publicats durant el període comprès entre el dia 1 de juny de 2023 i el dia 31 de maig de 2024. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant un certificat de la data d’edició, emès per l’editorial.

3. Els treballs presentats han d’estar escrits en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol i han de disposar del corresponent codi ISBN. No s’admetran reedicions, llevat que representin un canvi substancial en el contingut de l’obra.

4. En ambdues modalitats, les obres podran ser presentades indistintament per l’autor o per la entitat editora. En el cas del Llibre s’hauran de remetre, com a mínim, cinc exemplars. En el cas de l’Article tècnic, es remetrà en fitxer pdf juntament amb la informació corresponent a l’entitat editora, revista i número o medi en el que s’ha publicat o, quan correspongui, direcció url. Quan es tracti d’articles tècnics editats en format paper, es lliuraran també un mínim de cinc exemplars de la revista.

5. En tots els casos els documents hauran de depositar-se amb anterioritat al dia 1 de juliol de 2024 a:
FIRA DE LLEIDA
PREMI DEL LLIBRE AGRARI
Per missatgeria: c/ General Brito, 2, 8è A. 25007 LLEIDA
Per correu electrònic a: ipineda@firadelleida.com

6. El jurat està integrat per professionals i tècnics de les disciplines de les obres presentades i per representants de cadascuna de les institucions patrocinadores. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

7. El premi atorgat a la convocatòria del Llibre serà de 3.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. Al premi de l’Article Tècnic es destinarà la quantitat de 1.000 euros per a l’autor i un diploma per a l’editorial i l’autor. El Jurat pot declarar els premis deserts o, en cada modalitat, distribuir-ne l’import a parts iguals entre dues o més obres.

8. El veredicte del jurat es farà públic el mes de setembre de 2024 i el lliurament dels premis es realitzarà en l’acte de cloenda de la 70a FIRA AGRÀRIA DE SANT MIQUEL. En aquest acte, els autors que hagin obtingut els premis exposaran els aspectes fonamentals de l’obra guanyadora.

Més informació

Share This Post