Inici » Àgora » Adoptades les noves normes de producció ecològica de la UE

Adoptades les noves normes de producció ecològica de la UE

Adoptades les noves normes de producció ecològica de la UE

El 22 de maig, el Consell Europeu ha adoptat el nou reglament de la Unió Europea amb les normes de producció i etiquetatge dels productes ecològics.

El nou reglament fomenta el desenvolupament sostenible de la producció ecològica a la UE i té per objecte garantir una competència més equitativa entre els agricultors i els operadors ecològics, prevenir el frau i les pràctiques deslleials, i millorar la confiança dels consumidors en els productes ecològics.

“La superfície agrícola ecològica s’ha duplicat amb escreix en la darrera dècada i segueix creixent. Gràcies a les normes que hem adoptat avui, el sector ecològic continuarà prosperant i els consumidors podran confiar que els productes ecològics que compren tinguin la màxima qualitat”, ha declarat Rumen Porodzanov, ministre d’Agricultura, Alimentació i Silvicultura de la República de Bulgària i president de torn del Consell.

Les encara actuals normes que regulen la producció ecològica són desiguals a tota la UE, ja que inclouen una àmplia gamma de pràctiques i excepcions diferents. A més, el principi d’equivalència aplicable als aliments ecològics importats ha creat una situació en què es demana el compliment de diferents normes a diferents productors d’un mateix país.

Per tant, es necessitava un nou marc legislatiu per equipar un sector en ràpid creixement amb unes normes clares i estables, i permetre als productors ecològics competir de manera justa, independentment de si produeixen a la UE o en un tercer país. A més, gràcies a les noves normes, els consumidors que adquireixen un producte amb el logotip ecològic de la UE poden estar segurs d’obtenir la mateixa qualitat a tota la UE.

Així doncs, amb l’adopció d’aquest nou reglament:

  • les normes de producció es simplificaran i s’harmonitzaran encara més mitjançant l’eliminació progressiva d’una sèrie d’excepcions i excepcions.
  • el sistema de control es reforçarà gràcies a l’aplicació de mesures de precaució més estrictes i a uns controls més robustos basats en el risc i aplicats a tota la cadena de subministrament.
  • els productors de països tercers hauran de complir amb el mateix conjunt de normes dels productors de la UE.
  • les normes de producció ecològiques s’aplicaran sobre una llista més àmplia de productes (per exemple: sal, suro, cera d’abelles, mate, fulles de vinya i cors de palma) i regles de producció addicionals (per exemple, cérvols, conills i aus de corral).
  • la certificació serà més fàcil per als petits agricultors gràcies a un nou sistema de certificació grupal.
  • hi haurà un enfocament més uniforme per reduir el risc de contaminació accidental dels plaguicides.
  • s’eliminaran les excepcions per produir en taules dins dels hivernacles.

Propers passos

El nou reglament es publicarà en breu i entrarà en vigor el tercer dia següent al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, mentre que la seva aplicació efectiva es produirà a partir de l’1 de gener de 2021.


Font: Consell Europeu

Share This Post