Inici » Àgora » Publicat al DOGC Decret Llei: Mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera

Publicat al DOGC Decret Llei: Mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera

Publicat al DOGC Decret Llei: Mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera

Publicat al DOGC el DECRET LLEI 17/2021, de 20 de juliol, pel qual s’adopten mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera.

OBJECTIU

L’objecte d’aquest Decret llei és l’establiment de mesures extraordinàries de limitació a la densitat ramadera, amb la finalitat de reduir i prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen agrari, en les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries amb un índex de càrrega ramadera (ICR) superior a 1,2.

Mesures de limitació a la densitat ramadera

 •  No es permet la instal·lació de noves explotacions ramaderes per a la cria intensiva i semiintensiva incloses
  als annexos I, II i III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 •  No es permet l’ampliació de la capacitat de les explotacions ramaderes per a la cria intensiva i
  semiintensiva existents, ni els canvis d’orientació productiva, si l’ampliació o el canvi comporten incrementar la
  generació de nitrogen total amb coeficients estàndard.
 • Aquestes mesures de limitació no s’apliquen a l’ampliació de capacitat de les explotacions ramaderes
  existents en els supòsits següents:

a) En les tipologies de bestiar cunícola, oví/cabrum, vaquí de carn i equí, i fins a una capacitat màxima total de
120 URM (unitat ramadera major), segons la normativa d’explotacions ramaderes.
b) En la tipologia de bestiar avícola en forma de cria ecològica i de corral, i fins a una capacitat màxima total
de 55 URM (unitat ramadera major), segons la normativa d’explotacions ramaderes.

Durada

Les mesures de limitació a la densitat ramadera establertes en aquest Decret llei produeixen efectes durant un
període de 4 anys a partir de la seva entrada en vigor.

Documentació relacionada

Share This Post