Inici » Àgora » Modificació sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes

Modificació sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes

Modificació sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes

Modificació instrucció núm 2 sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes

INSTRUCCIÓ NÚMERO 2 SOBRE EL TANCAMENT PERIMETRAL D’EXPLOTACIONS RAMADERES (versió juliol 2018)

Conceptes generals

Les explotacions ramaderes intensives que s’hagin instal·lat a partir de la data de publicació del Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, han de disposar de tancament perimetral. Específicament, s’aplica a les explotacions porcines, avícoles, cunícoles, de remugants (només en el cas d’explotacions intensives de reproducció i reposició de les espècies bovina, ovina i cabruna), centres recollida material genètic, operadors comercials amb instal·lacions d’allotjament per als animals, llocs de control, centres de concentració i instal·lacions de quarantena. Queden excloses de la disposició de tancament perimetral les explotacions d’autoconsum, les de petita capacitat, les extensives, les semiintensives, les apícoles i les altres espècies recollides al punt 11 de l’annex 1 (les que es crien o es mantenen per a la producció d’aliments o productes d’origen animal amb destinació al consum humà).

El decret estableix, en la seva disposició transitòria primera, que es disposa d’un termini de 2 anys des de l’entrada en vigor del decret (17 d’abril de 2014) per adaptar-se a aquest requeriment en cas de no disposar de tanca, i de 3 anys en el cas de les explotacions de remugants en què sigui preceptiu. No obstant, en cas que es presenti una modificació al registre derivada d’ampliacions, canvis d’orientació i canvis d’activitat, serà obligatori disposar de la tanca perimetral abans de la inscripció de l’esmentada modificació.

En el cas de les explotacions equines, de les explotacions bovines i d’oví i cabrum d’engreix, i les explotacions de petita capacitat, no es preceptiva la tanca perimetral, però han d’estar dissenyades amb un sistema que garanteixi el manteniment dels animals dins d’una àrea delimitada, de manera que es redueixi o controli l’entrada d’animals possibles vectors de transmissió de malalties; en aquests casos, seran les naus o els boxes en què s’allotgen els animals.

Circular informativa en format pdf 

Share This Post