Inici » Àgora » Publicada al DOGC la Llei de la vitivinicultura, una normativa que protegeix i reforça la garantia de qualitat dels vins catalans

Publicada al DOGC la Llei de la vitivinicultura, una normativa que protegeix i reforça la garantia de qualitat dels vins catalans

Publicada al DOGC la Llei de la vitivinicultura, una normativa que protegeix i reforça la garantia de qualitat dels vins catalans

Publicada al DOGC la LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura

El Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei que millorarà la regulació del sector i l’actualitzarà segons la normativa europea

És una Llei fruit d’un treball intens de consulta i consens amb el sector

El gran desenvolupament del sector vitivinícola i el fet que més del 90% dels vins catalans s’emparin en les dotze Denominacions d’Origen que hi ha a Catalunya fan que calgui perfeccionar els sistemes de garantia i control per protegir-ne la qualitat i augmentar la quota de mercat. Per aquest motiu, i per adaptar-se a la nova realitat i actualitzar-se segons la normativa europea, avui el Parlament ha aprovat la nova Llei vitivinícola de Catalunya per 124 vots a favor i 4 abstencions del subgrup parlamentari de la CUP.

Un dels objectius principals d’aquesta Llei és adaptar la Llei 15/2002, de 27 de juny, d’ordenació vitivinícola, a la normativa europea resultant de l’organització comuna del mercat (OCM) del vi i, en particular, al Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea l’organització comuna de mercats de productes agraris.

A grans trets, la Llei permet avançar en qüestions abans no regulades com ara les autoritzacions de plantació i replantació, el potencial vitícola i la creació del Catàleg de varietats. També es perfeccionen els sistemes de garantia i control en concentrar-se la inspecció en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i en l’INCAVI en matèria de verificació del compliment dels plecs de condicions per part dels cellers que emparen els seus vins a les diferents Denominacions d’Origen.

La nova Llei també potencia el foment de l’enoturisme i la cultura del vi per part de l’INCAVI, conjuntament amb altres departaments de la Generalitat, entitats i institucions. D’aquesta manera, es fa un pas més per posar en relleu el turisme del vi com un instrument important de connexió del consumidor amb els viticultors i cellers i de comercialització de producte.

Altres elements destacables de la Llei són aquells relacionats amb l’adaptació als efectes del canvi climàtic: per exemple, per facilitar l’adaptació de la viticultura, es pretén agilitar i facilitar la incorporació de noves varietats, especialment les recuperades i ancestrals, en el potencial vitícola català i fomentar l’agricultura de muntanya.

Aquesta Llei ha estat fruit d’un treball intens de consulta amb el sector i representants de la societat civil en les darreres dues legislatures, que ha culminat en les compareixences a la ponència de la nova Llei i intervencions de representants del sector com ara l’Institut del Cava, l’Associació Vinícola Catalana, Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Col·legi Professional d’Enòlegs i els Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen. Tot plegat ha permès arribar a un ampli consens per fer d’aquesta Llei una eina clau per a un sector motor de l’economia catalana.

Font  (Generalitat de Catalunya -INCAVI)

Més informació

Més informació al web INCAVI

Documentació relacionada

Publicació al DOGC de LLEI 2/2020, del 5 de març, de la vitivinicultura

Share This Post