Inici » Àgora » Els enginyers agrònoms representats a les Comissions Territorials d’Urbanisme de Lleida i de les Terres de l’Ebre

Els enginyers agrònoms representats a les Comissions Territorials d’Urbanisme de Lleida i de les Terres de l’Ebre

Els enginyers agrònoms representats a les Comissions Territorials d’Urbanisme de Lleida i de les Terres de l’Ebre

A partir d’aquest any 2020 quatre companys i companyes formen part de les Comissions Territorials d’Urbanisme de Lleida i de les Terres de l’Ebre

El passat octubre de 2019 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es va posar en contacte amb el Col·legi per tal fer arribar una petició de designació de representants del Col·legi d’Enginyers Agrònoms a les Comissions Territorials d’Urbanisme de Lleida i les Terres de l’Ebre, per la publicació del Decret 219/2019 pel qual es regula la composició i el funcionament intern dels òrgans urbanístics. Anteriorment, el Col·legi ja havia insistit, en vàries ocasions, en la necessitat de que el col·lectiu d’enginyers agrònoms tingués representació en les diferents Comissions Territorials d’Urbanisme de la Generalitat.

És per això, que des de l’inici de l’any 2020 les companyes, Pilar Mallol, com a titular, i Cristina Gallinard, com a suplent, formen part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida; i els companys, Màxim Marsà, com a titular, i Marc Clúa, com a suplent, participen a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.

Les funcions de les esmentades Comissions són les següents:

 • Emetre informes en el procediment d’avaluació ambiental
 • Resoldre expedients de planejament:
  a) L’aprovació definitiva dels plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal, l’aprovació definitiva dels quals, no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
  b) L’aprovació definitiva dels plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no hagin d’exercir aquesta competència, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
  c) Els plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon d’aprovar als ajuntaments de conformitat amb l’article 81 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
  d) L’aprovació definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
  e) L’aprovació definitiva dels plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
 • Autoritzacions d’obres en sòl no urbanitzable
 • Informar estudis de detall
 • Informes sobre l’autorització d’usos i obres provisionals

Els representants titulars del Col·legi ja han assistit a les primeres reunions de les Comissions. La primera de la Comissió de les Terres de l’Ebre va tenir lloc el 12 de febrer, a la que va assistir el company Màxim Marsà. Mentre que el passat 26 de febrer la companya Pilar Mallol va assistir a la reunió de la Comissió de Lleida.

Així mateix, el dia 24 de febrer els companys i companyes que representen als enginyers agrònoms es van reunir a la seu del Col·legi a Barcelona per tal de establir un primer contacte i intercanviar opinions sobre la manera de transmetre la perspectiva del col·lectiu en les reunions de les esmentades Comissions.

Més informació

Share This Post