Inici » Àgora » Publicat al DOGC el Decret de desplegament de la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Publicat al DOGC el Decret de desplegament de la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Publicat al DOGC el Decret de desplegament de la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
  • La norma homogeneïtza i simplifica tràmits, d’acord amb els principis de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica
  • Es crea el Consell Assessor de la Seguretat Industrial i el Departament d’Empresa i Treball elaborarà el Pla estratègic de la seguretat industrial
  • Amb el desplegament del decret, es dona compliment a un dels punts del Pacte Nacional per a la Indústria, impulsat pel Govern juntament amb els agents socials, econòmics i acadèmics del país

El Govern ha aprovat el Decret de desplegament de la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (Llei 9/2014, de 31 de juliol). La Llei fixa les característiques essencials del model de gestió de la seguretat industrial a Catalunya, els requisits i les obligacions aplicables als agents de la seguretat industrial, així com les funcions de control de l’Administració, que inclouen la potestat inspectora i sancionadora. Amb aquest decret, es regula el desplegament i es concreten les condicions generals per permetre la completa operativitat del model.

Així doncs, el decret aprovat desplega els següents punts:

  • Creació del Consell Assessor de la Seguretat Industrial com a òrgan d’assessorament i consulta de l’administració en el qual estan representats tant els agents públics i privats vinculats al sector. L’objectiu és incrementar la transparència i fomentar la col·laboració publicoprivada en la gestió de la seguretat industrial. Entre les seves tasques, destaquen l’assessorament al Govern, promoure iniciatives d’estudi, impulsar la transferència de coneixement i col·laborar i fomentar la cultura de la seguretat industrial entre les empreses, els treballadors i la ciutadania.
  • Elaboració del Pla estratègic de seguretat industrial per als pròxims quatre anys. El decret indica que el Departament d’Empresa i Treball ha de preparar un pla estratègic en col·laboració amb els agents del sector per un període de referència de quatre anys.
  • Simplificació normativa i més seguretat jurídica. Amb aquesta norma s’han derogat totalment o parcialment 6 decrets i 24 ordres i s’han anul·lat 175 disposicions, amb la qual cosa s’ha incrementat la seguretat jurídica. • Homogeneïtzació i simplificació de tràmits. Se simplifiquen els tràmits d’acord amb els principis de la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica i el seu desplegament, clarificant i facilitant l’aplicació de la normativa estatal i europea (RD, Directives, Reg. UE). S’homogeneïtzen els tràmits per a la inscripció de les instal·lacions i agents de la seguretat industrial.

Amb el desplegament d’aquest decret, es dona compliment a un dels punts del Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025.

Font: Acords de govern 

Documentació relacionada

   

Share This Post