Inici » Àgora » Entra en vigor el Reglament Europeu de regeneració d’aigües residuals per al seu ús en reg

Entra en vigor el Reglament Europeu de regeneració d’aigües residuals per al seu ús en reg

Entra en vigor el Reglament Europeu de regeneració d’aigües residuals per al seu ús en reg

El dilluns 26 de juny de 2023, i després de 3 anys des de la seva publicació al DOUE núm. L177/32, ha entrat en vigor el Reglament (UE) 2020/741 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de maig, relatiu als requisits mínims per reutilitzar l’aigua.

Objecte i finalitat

1. Aquest Reglament estableix requisits mínims de qualitat i control de l’aigua i disposicions sobre gestió del risc, per a la utilització segura de les aigües regenerades en el context d’una gestió integrada de l’aigua.

2. La finalitat del present Reglament és garantir que les aigües regenerades siguin segures per al reg agrícola, i així assegurar un alt nivell de protecció del medi ambient i de la salut humana i la sanitat animal, promoure l’economia circular, donar suport a la adaptació al canvi climàtic, i contribuir als objectius de la Directiva 2000/60/CE en fer front a l’escassetat d’aigua ia la consegüent pressió sobre els recursos hídrics de manera coordinada a tota la Unió, contribuint així a més al funcionament eficaç del mercat interior.

A l’ANNEX I es detallen els diferents USOS I REQUISITS MÍNIMS i a l’ANNEX II, els Principals elements de la gestió del risc.

Documentació relacionada

   

Share This Post