Inici » Àgora » Beques “Legado Casado de la Fuente” per cursar Enginyeria Agronòmica Superior

Beques “Legado Casado de la Fuente” per cursar Enginyeria Agronòmica Superior

Beques “Legado Casado de la Fuente” per cursar Enginyeria Agronòmica Superior

Organisme atorgant

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Objecte

Aprovar la convocatòria de fins a un màxim de quatre beques de pagament únic dotades amb 221,25 euros cadascuna, i de conformitat amb l’acord adoptat pel Consell General de MUFACE el 20 de setembre de 2001 i la Resolució de la Direcció General de MUFACE de data 13 d’abril de 2012 per la qual s’aprova la reinversió del  Legado Casado de la Fuente.

Beneficiaris

Seran beneficiaris d’aquestes beques els quatre sol·licitants que, havent presentat la sol·licitud en termini, obtinguin millors qualificacions, una vegada avaluats les dades acadèmiques, i compleixin amb els requisits específics enumerats en l’epígraf següent.

2. Requisits específics.

a) Ser fill o orfe de mestre, que tingui o hagués tingut fins a la seva defunció la condició de mutualista de MUFACE o de la Mutualitat Nacional d’Ensenyament Primari, i exerceixi o hagi exercit de mestre en mitjans rurals. A aquest efecte s’entendrà com a medi rural les localitats amb menys de 20.000 habitants.

b) Cursar estudis d’Enginyeria Agronòmica Superior o de Grau equivalents, per ensenyament oficial, a les Escoles Tècniques Superiors d’Enginyers Agrònoms o d’estudis equivalents.

c) Ser menor de 20 anys en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, si se sol·licita per primera vegada.

Lloc de presentació sol·licituds

Les beques se sol·licitaran en els formularis que facilitaran a aquest fi els Serveis Provincials de *MUFACE o que s’obtinguin a través de la pàgina web de MUFACE (www.muface.es).

Les sol·licituds hauran de presentar-se, bé directament en el Servei Provincial al col·lectiu del qual es pertanyi, o bé en qualsevol de les oficines de registre contemplades en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d’ara endavant, Llei 39/2015, d’1 d’octubre).

Termini de presentació sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud i documentació serà el comprès entre l’endemà a la publicació d’aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado» i el 31 d’octubre de 2022, inclusivament.

Normativa

Convocatòria (BOE 105 de 03.05.2022)

 

Share This Post