Inici » Àgora » Campanya per alertar de la importància del visat col·legial

Campanya per alertar de la importància del visat col·legial

Campanya per alertar de la importància del visat col·legial

Contractar un professional col·legiat que visa els seus treballs dóna més garantia de professionalitat i qualitat.

Els col·legis i associacions professionals desenvolupen una labor en favor de la societat i els ciutadans de gran importància en tant que regulen l’activitat dels professionals, ordenen l’exercici de les respectives professions, verifiquen el compliment dels requisits legals aplicables, actuen disciplinàriament quan és necessari i vetllen per la formació continuada dels seus col·legiats i associats.

Un dels mecanismes de major efectivitat per a la protecció del ciutadà i l’usuari dels serveis dels professionals tècnics és el visat o certificat d’actuació professional, un sistema de validació documental dels seus treballs que dóna garantia d’integritat, habilitació, cobertura de responsabilitat civil i habilitació específica per al seu àmbit d’actuació.

La validació dels treballs professionals mitjançant el visat o certificat d’actuació professional no suposa un cost significatiu dins el global de l’encàrrec al professional i en qualsevol cas es subjecta de manera rigorosa a una correlació amb els costos efectivament incorreguts en la seva realització.

Per al professional, sotmetre’s a la validació per part d’una entitat, com són els col·legis o associacions professionals, és un clar element de diferenciació vers els seus competidors, que li permet demostrar de manera certificada la seva habilitació legal com a professional, així com la qualitat del seu treball.

Campanya en favor de la col·legiació i el visat
Davant la progressiva liberalització del mercat, que fa témer un increment de treballs no qualificats, 23 col·legis i associacions professionals catalanes han signat un Manifest en defensa dels professionals col·legiats i el visat dels treballs tècnics.

Així mateix, s’ha iniciat una campanya per promoure que la societat, les administracions i els mateixos professionals apostin per la labor de validació per part dels col·legis dels treballs com una veritable garantia de professionalitat, de revisió documental, de cobertura de responsabilitat, de mediació, així com de prevenció de l’intrusisme i les males praxis.

La voluntat és la de defensar la figura del professional competent i el dret de la societat de contractar amb garanties un tècnic competent i competitiu, que tingui la formació adequada i l’habilitació necessària per dur a terme l’encàrrec professional.

El Manifest es va presentar el passat 3 d’octubre per part del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Germà Gordó, i la vicepresidenta de la Comissió sectorial d’enginyeria, arquitectura i tècnica de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, Sra. Maria Rosa Remolà.

Informació relacionada

Share This Post