Inici » Àgora » Nova fitxa sobre la presentació de la informació alimentària: Llegibilitat

Nova fitxa sobre la presentació de la informació alimentària: Llegibilitat

Nova fitxa sobre la presentació de la informació alimentària: Llegibilitat

Nova fitxa sobre la presentació de la informació alimentària: Llegibilitat

L’Etiqueta al detall

Per tal que la informació alimentària obligatòria sigui llegible, la normativa ha establert que ha de constar en l’etiquetat amb caràcters que tinguin una mida mínima.

Així doncs, s’ha definit l’alçada mínima de la “x” d’acord amb l’esquema de la Figura que es detalla a
continuació, que ha de ser igual o superior a 1,2 mm.

En el cas de lletres majúscules i números, com per exemple les xifres que indiquen el grau alcohòlic en les begudes alcohòliques (excepte els vins), l’alçada dels caràcters ha de ser l’equivalent al de la lletra “A” de l’esquema de la Figura anterior.

Excepció

Envasos o recipients en els quals la seva superfície major sigui inferior a 80 cm2. En aquest cas, la mida dels caràcters ha de tenir una alçada de la “x” ≥ 0,9 mm.

Altres disposicions sobre llegibilitat

Hi ha una disposició d’àmbit nacional que estableix, per a tots els aliments envasats, que la quantitat nominal (massa o volum nominal) ha de constar en l’etiquetat amb xifres que tinguin l’alçada mínima que s’indica a la taula següent:

Més informació

Més informació clica AQUÍ

Font: DARP 

 

Share This Post