Inici » Àgora » Convocatòria d’ajuts directes a l’agricultura i ramaderia per a la campanya 2018

Convocatòria d’ajuts directes a l’agricultura i ramaderia per a la campanya 2018

Convocatòria d’ajuts directes a l’agricultura i ramaderia per a la campanya 2018

Ja està oberta la convocatòria dels ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2018 finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA).

Aquesta convocatòria es realitza mitjançant la publicació de la RESOLUCIÓ ARP/274/2018, de 13 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2018 (ref. BDNS 386570) (Resolució de 13 de febrer, publicada al BOE núm. 50, de 26 de febrer).

Aquesta campanya 2018 es convoquen els següents ajuts:

1.1  Règim de pagament bàsic

 • Ajut de pagament bàsic.
 • Pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient.
 • Pagament complementari per als/a les joves agricultors/es.
 • Sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic.

1.2 Règim de petits agricultors

1.3 Ajuts associats per a les persones agricultores

 • Ajut associat al cultiu de l’arròs.
 • Ajut associat als cultius proteics.
 • Ajut associat als fruits de closca i les garrofes.
 • Ajut associat als llegums de qualitat.

1.4 Ajuts associats per a les persones ramaderes

 • Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants.
 • Ajut associat per a les explotacions de boví d’engreix.
 • Ajut associat per a les explotacions de boví de llet.
 • Ajut associat per a les explotacions d’oví.
 • Ajut associat per a les explotacions de cabrum.
 • Ajut associat als ramaders de boví de llet que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 • Ajut associat als ramaders de boví d’engreix que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.
 • Ajut associat als ramaders d’oví i cabrum que van mantenir drets especials l’any 2014 i no disposen d’hectàrees admissibles per a l’activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic.

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2018 s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre que regula la declaració única agrària de 2018, i es poden presentar des de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2018. Això no obstant, s’admetran sol·licituds d’ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada. Durant aquest període, l’import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l’import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard. Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s’admetran a tràmit.

Aquests ajuts són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa i són a càrrec de la partida D/470000100/6120/0000 FAGFEAGA dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). L’import d’aquests ajuts consignat com a límit màxim en l’àmbit de tot l’Estat espanyol per a aquesta campanya 2018 és de 4.941.000.000 euros.

 1. Tràmits dels ajuts
 2. Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA)

Font: Ruralcat

Share This Post