Inici » Àgora » Ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2021

Ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2021

Ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2021

El CGE és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural, en especial el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, les persones titulars d’explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts. 

Els ajuts associats al CGE són els següents: 

  • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores  
  • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries  
  • Mitigació del canvi climàtic en explotacions  
  • Diversificació agrària  
  • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques  
  • Pràctiques agroambientals  
  • Agricultura ecològica  
  • Ramaderia ecològica  

Pressupost: 64.885.964,91 €      |       Data límit: 30/04/2021 

Enllaços relacionats

Font: Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Share This Post