Inici » Àgora » CONVOCATÒRIA: VII Concurs de Fotografia

CONVOCATÒRIA: VII Concurs de Fotografia

CONVOCATÒRIA: VII Concurs de Fotografia

VII Concurs de Fotografia d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Organitza: Col·legi i Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Objecte del concurs

Les teves fotografies ens ajuden a donar-nos a conèixer, a mostrar el nostre entorn més proper i professional i a crear imatge. Per això, es consideraran totes aquelles imatges que estiguin relacionades amb l’activitat de les enginyeres i enginyers agrònoms en tots els seus àmbits.

Concursants

Podran participar-hi els col·legiats, les col·legiades, els associats, les associades, els preassociats i les preassociades del Col·legi i Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Temàtica

Imatges que facin referència a l’Agricultura, Alimentació, Indústria Agroalimentària, Desenvolupament rural, Paisatge i/o Jardineria en qualsevol de les seves expressions.

Es valoraran aquelles fotografies que a més del valor artístic i fotogràfic, també tinguin en consideració el següent:

  • Posin en valor la professió de l’enginyer agrònom.
  • Donin una projecció de l’activitat agronòmica i la importància de la Indústria Agroalimentària.
  • Confereixin una imatge d’innovació, progrés i noves tecnologies.

Termini de presentació

Finalitzarà el dia 13 d’octubre de 2024.

Decisió del jurat

La decisió del jurat es farà pública a agronoms.cat, dins el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de finalització de la presentació de candidatures.

Premis

Fotografia guanyadora: 200€ + lot productes de la terra i diploma

Cinc finalistes: diploma + lot productes de la terra

El premi podrà romandre desert a judici del Jurat.

Les sis fotografies (les 5 finalistes i la guanyadora) seran publicades a la pàgina web del COEAC (agronoms.cat) i es podran utilitzar en la confecció de la memòria de gestió del Col·legi, a més de ser presentar-les a una exposició itinerant!

Tramitació

Les fotografies es poden enviar en format digital a l’adreça de correu electrònic agronoms@agronoms.cat.

En el moment de presentar les fotografies cal indicar: títol de la imatge, la ubicació de la imatge, i el nom i cognoms de l’autor i un telèfon de contacte.

Requisits

Les fotografies han de ser inèdites i originals.

En format .jpg amb un pes mínim de 2MB i màxim de 4MB.

Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies, sempre que s’ajustin als criteris de participació del concurs.

Disposicions complementàries

  • Els drets de propietat intel·lectual de les fotografies presentades al concurs hauran d’estar en possessió del participant, de manera que aquests garanteixen que les fotografies que es presentin al concurs són de la seva autoria i es fa plenament responsable del seu contingut i autoritzacions que, si escau, corresponguin, exonerant al Col·legi de qualsevol responsabilitat derivada de reclamacions realitzades per tercers en relació amb l’incompliment d’aquest punt.
  • Una vegada que el jurat hagi seleccionat les fotografies premiades, s’informarà als autors a través del número de telèfon facilitat, així com per correu electrònic.
  • Les sis fotografies, les 5 finalistes i la guanyadora, seran publicades a la pàgina web del Col·legi agronoms.cat i es podran utilitzar en la confecció de la memòria de gestió del Col·legi.
  • Cada participant, només podrà optar a un únic premi d’una de les categories, guanyador o finalista.
  • El lliurament del premi es realitzarà dins un dels actes de celebració organitzats pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.
  • Els autors de les 6 fotografies seleccionades (finalistes i guanyador) cediran, amb la simple presentació de les seves fotografies al Concurs, a títol gratuït, a favor del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, els drets de reproducció, comunicació, distribució, transformació i divulgació pública a l’efecte d’exposició i divulgació a través de la pàgina web i/o publicacions dels propi Col·legi, sempre sense ànim comercial i citant l’autor.
  • La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat.

Jurat

Estarà compost per la Comissió Permanent de la Junta de Govern del Col·legi i l’Associació.

Descarrega les bases

Informació relacionada

Share This Post