Inici » Àgora » CONVOCATÒRIA: V Premi Alimentem El Món dels Enginyers Agrònoms de Catalunya

CONVOCATÒRIA: V Premi Alimentem El Món dels Enginyers Agrònoms de Catalunya

CONVOCATÒRIA: V Premi Alimentem El Món dels Enginyers Agrònoms de Catalunya
Premi

El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC), amb el patrocini de Caixa Enginyers, premien els projectes o iniciatives que promoguin el desenvolupament sostenible al sector de l’agroalimentació

Descarrega el cartell i fes-ne difusió!

Objectiu

Fomentar la sostenibilitat en tots els àmbits, mediambiental, econòmic i social. Alhora cal reconèixer el talent de persones físiques i jurídiques que s’esforcen per assolir un model de producció alimentària més eficient i que contribueixen en fer front als nous reptes del sector agroalimentari. Volem distingir els projectes dirigits a l’àmbit de l’alimentació i que inclouen en el seu programa paràmetres vinculats als objectius de desenvolupament sostenible, com són l’ús d’energies renovables, el desenvolupament rural, el foment de la innovació i les infraestructures resistents, el manteniment de la biodiversitat, la igualtat de gènere, entre altres.

El sector de l’alimentació és estratègic i està en contínua adaptació per fer front a grans reptes, especialment centrats en els nous hàbits i preferències dels consumidors, fruit de canvis socials i demogràfics. En aquest sentit, el Col·legi d’Enginyers Agrònoms vol potenciar la innovació en aquest àmbit a través del reconeixement a projectes o iniciatives que tinguin per objecte la millora i desenvolupament de models de producció i transformació d’aliments perquè encaixin d’acord amb les expectatives de futur.

L’àmbit de la convocatòria és ampli, poden participar professionals, empreses o entitats, sempre que treballin afavorint l’àmbit territorial que comprèn el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya.

Premi

El premi s’atorgarà a la persona física o jurídica que hagi dut a terme una iniciativa o projecte que s’esforci per destacar en termes de sostenibilitat i eficiència aplicades dins del procés productiu o de transformació d’aliments.

Dotació

La dotació al Premi Alimentem el Món és de 1.000 € (aportació realitzada per Caixa Enginyers). El pagament del premi s’ajustarà al règim fiscal que resulti aplicable. Podrà romandre desert a judici del Jurat o repartir-lo ex-aequo en dos guanyadors, si s’escau.

Candidatures

Qui pot optar al premi?

Podran optar al premi persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de l’àmbit agroalimentari, l’objectiu i/o resultat del seu treball sigui el de la consecució dels objectius que es pretenen distingir en aquest premi i que la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que hagin estat premiades en convocatòries anteriors no podran presentar una nova candidatura fins passades quatre edicions des d’aquella en què hagués obtingut el premi.

Mitjançant l’acceptació del premi, els guardonats es comprometen a assistir a l’acte de lliurament de premis.

Qui pot proposar candidatures?

  • Candidatura pròpia: La mateixa persona física o jurídica, pública o privada que compleixi els requisits de les bases d’aquesta convocatòria.
  • Proposta de tercers: Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, amb un NIF/CIF diferent de la persona/entitat que opta al Premi, prèvia acceptació acreditada de les bases per part de la candidatura proposada i les seves dades de contacte que en permetin la notificació.

Procediment de presentació

Les candidatures seran interposades i es faran efectives un cop s’hagi presentat la següent documentació a la seu del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (Passeig de Gràcia, 55 6è-6a o per mitjà de correu electrònic a agronoms@agronoms.cat) abans del dia 13 d’octubre de 2024.

  • Dades de contacte del responsable que presenta la candidatura: Nom, adreça, telèfon i correu electrònic.
  • Dades de la candidatura: Nom de la iniciativa/projecte, promotor, ubicació, activitat i dades de contacte.
  • Breu resum de la iniciativa/projecte: Explicant la problemàtica o oportunitat i indicant les principals contribucions de la candidatura a la consecució dels objectius de sostenibilitat que pretén distingir aquest premi.
  • Vídeo de presentació i/o dossier gràfic (opcional).

Disposicions complementàries

El Col·legi es reserva el dret d’editar els documents presentats en part o totalment, fer públic el nom d’aquells i assenyalar la seva condició de Premi Alimentem el Món del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i la  col·laboració de Caixa Enginyers, tot garantint el compliment de la legislació de protecció de dades. S’entén que tots els participants, pel fet de concursar, accepten la totalitat de les presents Bases i acaten les decisions del corresponent Jurat, que seran inapel·lables.

Jurat

El jurat estarà format per membres designats per la Junta de Govern del Col·legi.

Descarrega les bases

Lliurament del Premi

El lliurament del premi tindrà lloc en un acte oficial del COEAC.
L’import del premi s’abonarà en un compte corrent que prèviament el premiat haurà d’obrir com a titular a Caixa Enginyers.

Tractament de les dades personals

Els participants de la present convocatòria consenten expressament que les dades personals facilitades seran tractades pel COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA. En el cas que les dades del participant haguessin estat aportats o facilitats per un tercer, aquest assumeix l’obligació d’informar a aquest participant candidat del tractament de dades personals que es durà a terme pel COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA. Les dades seran utilitzades per gestionar la participació dels concursants, podran ser transmesos a l’empresa patrocinadora amb vista al contacte i lliurament dels premis, així com a la promoció de la present o futures edicions dels premis.

El COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA disposa de totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades. El COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA  manifesta complir amb total escrupolositat les prescripcions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, així com de la seva normativa de desenvolupament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com de consentiment prestat pel tractament d’aquests, dirigint la seva petició per escrit al COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS AGRÒNOMS DE CATALUNYA, Passeig de Gràcia, 55-57,6è 6a, 08007 BARCELONA, ​​o enviant un correu electrònic a agronoms@agronoms.cat.es.

Edicions anteriors

Organitza:                                       Col·labora:

         

Share This Post